Z pomysłem wakacji podatkowych zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Związek Rzemiosła Polskiego. Według Związku, stanowiłoby to duże ułatwienie dla małych firm, w których rozliczeniami księgowo-podatkowymi zajmuje się jedna osoba, a często - sam właściciel.

Wakacje podatkowe dla małego biznesu

Jak twierdzi Związek Rzemiosła Polskiego, instytucja wakacji podatkowych z powodzeniem funkcjonuje w niektórych krajach UE (np. we Francji) i jest powszechnie wykorzystywana przez podatników w okresach urlopowych. W naszych realiach, zdaniem Związku, rozwiązanie to mogłoby polegać na umożliwieniu podatnikowi, w jednym dowolnie wybranym miesiącu roku podatkowego, zapłaty zaliczki na podatek (CIT, PIT i VAT) - ryczałtowo -  w wysokości równej zaliczce zapłaconej za poprzedni miesiąc (kwartał). Równocześnie podatnik uzyskałby możliwość przesunięcia o jeden miesiąc (na czas urlopu) obowiązku  sporządzenia  ewidencji podatkowo-księgowej. Po upływie miesiąca ewidencja zostałaby uzupełniona, a faktycznie należna zaliczka rozliczona w zaliczce za kolejno następujący okres rozliczenia podatkowego. Dodatkowo, w ocenie ZRP, należałoby umożliwić, na wniosek ubezpieczonego, zwolnienie na czas urlopu ze składek na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem zaprzestania działalności w tym okresie.

Zobacz również: Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego >>

Ułatwienie zburzy koncepcję JPK

- Wprowadzenie takiego rozwiązania stanowiłoby ułatwienie przede wszystkim dla mniejszych firm, gdzie rozliczeniami księgowo-podatkowymi zajmuje się na ogół jeden pracownik (brak możliwości zastępstwa) albo często obowiązki te przejmuje sam właściciel ‒ tłumaczy Związek Rzemiosła Polskiego, który tymi argumentami zamierza przekonać Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do podjęcia inicjatywy w tym zakresie. ‒ To jest ciekawa propozycja, ale w zaproponowanym kształcie w zakresie podatku VAT nie ma szansy na akceptację, bo to burzyłoby koncepcję JPK ‒ mówi Bartosz Mazur, menedżer, doradca podatkowy w kancelarii Gekko Taxens. Według niego, większą szansę na aprobatę Ministerstwa Finansów ma natomiast propozycja w zakresie podatków dochodowych. ‒ Taka zaliczka może być za niska albo za wysoka.
W ogólnym rozrachunku powinno się to bilansować i fiskus nic nie straci  ‒ ocenia ekspert.  

 

Wakacje podatkowe to nie to samo co zawieszenie działalności

O to, czy rozwiązanie to ma szansę na wprowadzenie zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi poinformowano nas, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia tej działalności z wyłączeniem okresów, na które została zawieszona działalność - na podstawie przepisów ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców.

Czytaj w LEX: Zawieszenie działalności gospodarczej w PIT >

Istnieje też możliwość zawieszania działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy i dotyczy przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. W okresie zawieszenia działalności zawieszone są także m.in. płatności podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Możliwość zaś okresowego niewykonywania działalności gospodarczej w formie jej czasowego zawieszenia, czyli bez konieczności jej wyrejestrowywania, stanowi ‒ jak twierdzi MRPiPS ‒ pomocne i dogodne rozwiązanie nie tylko w przypadku wykonywania działalności wiążącej się z sezonowością lub nieregularnością dochodów, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z przerwy urlopowej czy też z innych istotnych dla nich powodów.

Zobacz procedury:

- Instytucja zawieszania przez przedsiębiorców wykonywania działalności gospodarczej została wprowadzona do porządku prawnego po raz pierwszy ustawą z  10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązuje ona zatem już ponad 10 lat. Wydaje się także, że zasady obowiązujące w powyższym zakresie w pełni odpowiadają zróżnicowanej indywidualnej sytuacji i potrzebom przedsiębiorców ‒ czytamy w odpowiedzi przekazanej nam przez MRPiPS.

Sprawdź w LEX: Czy podatnik, który mimo zawieszenia działalności wystawiał faktury vat musi zapłacić za ten okres składki zus? >

 


Natomiast Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.

‒ Jestem skłonna zgodzić się, że sposób rozwiązania postulatu Związku Rzemiosła Polskiego komplikuje się, jeśli pomysł wakacji podatkowych połączymy z jednoczesnym zwolnieniem ze składki na ubezpieczenie społeczne. Czym innym jest jednak instytucja zawieszenia działalności, kiedy np. w okresie miesiąca w ogóle nie wykonuję działalności gospodarczej i nie płacę też podatków,  a czym innym przerwa z powodu urlopu, który niekoniecznie musi trwać pełen miesiąc, a przedsiębiorca może wówczas podejmować jakieś czynności związane z funkcjonowaniem firmy ‒ mówi Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP. Dlatego, jak podkreśla, rzeczywiście w przypadku, kiedy przedsiębiorca chce zwolnienia ze składek na czas urlopu, niestety, ale będzie musiał wybrać wariant zawieszenia działalności. Lutow uważa jednak postulat wakacji podatkowych za słuszny. Wówczas nie miałoby znaczenia, czy urlop trwa cały miesiąc (przedsiębiorca mógłby przez część miesiąca wykonywać działalność) a i tak zapłaciłby też podatek, tylko ryczałtowy, w oparciu o wyniki poprzedniego miesiąca.

Sprawdź w LEX: Czy kobieta wykonująca pozarolniczą działalność gospodarczą, która pobiera zasiłek chorobowy z ZUS, a w kolejnych okresach będzie pobierać zasiłek macierzyński, może zawiesić działalność gospodarczą bez utraty zasiłków? >

‒ Zgodzę się, że wątpliwości mogą być w rozliczeniach VAT, z powodu JPK, które są przekazywane co miesiąc. Rezygnacja ze sprzedaży w tym okresie nie rozwiązuje sprawy. Przecież urlop trwa najczęściej 2-3 tygodnie. Byłoby czymś nieracjonalnym, żeby w kolejnych dniach tego miesiąca nie prowadzić sprzedaży. Zresztą w firmie, na czas urlopu przedsiębiorcy, może pracować pracownik. Dlatego sporządzenie JPK powinno zostać, ten jeden raz w roku, przesunięte na kolejny miesiąc ‒ mówi Lutow. Zwraca też uwagę, że nie zawsze jest tak, że firma zamyka się na czas urlopu właściciela, ale to na ogół właściciel zajmuje się przygotowaniem dokumentów do zaksięgowania, albo sam prowadzi księgowość i opłaca  podatki. Chodzi więc tylko o to, żeby raz w roku zwolnić go z tych obowiązków w miesiącu urlopu, a podatki i tak zostaną zapłacone.  Według niej, można na początek to ułatwienie rozważyć tylko dla firm osób fizycznych. 

Czytaj w LEX: Dochód z prowadzenia bloga a PIT >