Rząd zdecydował, że administracja skarbowa założy każdemu podatnikowi specjalny rachunek bankowy, na który będzie trzeba wpłacać należne podatki. Czwartkowa decyzja wymusi zmiany przepisów ordynacji podatkowej.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany każdemu podatnikowi, po podaniu identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP), za pośrednictwem strony internetowej ministra finansów lub przez urząd  skarbowy. Obecnie podatki płaci się na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowej z podziałem na kategorie podatków. - Powstanie zobowiązania w PIT i CIT powoduje obowiązek dokonania wpłat na różne rachunki bankowe. Zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika również wiąże się z potrzebą dokonywania płatności na właściwe rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania takiego numeru rachunku.

 

Projektowane rozwiązania przyczynią się do wyeliminowania tych uciążliwości, a także będą skutkować zwiększeniem komfortu podatnika w obszarze dokonywania płatności oraz oszczędnością czasu, a także zminimalizują ryzyko nieprawidłowego przekazania wpłat – czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz również:
Przyszły radca prawny odliczy wydatki na aplikację >>

Rząd chce podwójnie karać za błędy w fakturach >>

Co ważne, indywidualny rachunek podatkowy ma być wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Indywidualny rachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat podatników. Zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe. Podatnicy w dalszym ciągu będą je otrzymali na swoje konta. Projektem zajmie się teraz parlament.

Zobacz w LEX:

PODATKI - przewodnik po zmianach na 2019 r. >

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym >

Najczęściej popełniane błędy w promocji biura rachunkowego i kancelarii podatkowej >

Podatek u źródła – wybrane zmiany obowiązujące od 2019 r. - szkolenie online >