Faktury do paragonów będzie można wystawiać tylko w przypadku, jeśli wydruk z kasy fiskalnej będzie zawierał numer identyfikacji podatkowego (NIP) kupującego. Sankcje za niedotrzymanie tego obowiązku będą znaczące.

Dodatkowe kary za fakturę do paragonu bez NIP

Sprzedawca, który wystawi fakturę bez paragonu z NIP, poniesienie konsekwencje finansowe. Organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

 

Za wystawianie faktur do paragonów bez NIP rząd chce karać również kupujących, a nie tylko sprzedawców. Projektowany art. 109 ust. 3b przewiduje zasadę, zgodnie z którą, jeśli podatnik ujmie w swojej ewidencji wystawioną dla niego fakturę dotyczącą sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera NIP, także i jemu organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze. Tego dodatkowego domiaru nie będzie się ustalać tylko wobec osób fizycznych. One za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Zobacz również:
Obowiązkowy split payment pełen niedoróbek >>

Kara nałożona na kontrahentów bez VAT >>

Jak czytamy w uzasadnieniu, regulacja ta ma wyeliminować wystawianie faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. Zmiany te są reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych.

Zobacz w LEX: Podatek u źródła – wybrane zmiany obowiązujące od 2019 r. - szkolenie online >

Coraz więcej zmian w VAT

To nie koniec. W tym samym projekcie przewidziane są zmiany w tzw. pakiecie paliwowym. Nowelizacji ulegnie definicja paliwa (którego nabycie z innego kraju UE podlega szczególnej procedurze związanej z wpłatą podatku VAT w terminie pięciu dni) poprzez odwołanie do definicji zawartej w ustawie Prawo energetyczne i uniezależnienie kwalifikacji od przeznaczenia tego paliwa. Niektóre podmioty nie będą mogły także korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu). Z możliwości stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT nie będzie można korzystać np. przy sprzedaży internetowej wielu produktów (np. komputerów), a także sprzedaży części samochodowych i świadczenia usług ściągania długów, w tym factoringu.

Przeczytaj w LEX: PODATKI - przewodnik po zmianach na 2019 r. >

Część projektowanych zmian ma także wprowadzić pewne ułatwienia dla podatników. Ma to być m.in.: zmniejszenie zakresu danych umieszczanych na dokumentach wystawianych przy nabywaniu produktów od rolników ryczałtowych (fakturach VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania, podpisywania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej oraz ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT od importu towarów w określonych przypadkach.

 


Zamiast deklaracji VAT, dodatkowy JPK

Drugi z przyjętych w czwartek projektów przewiduje natomiast likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zastąpią je nowe formularze przesyłane w formie pliku JPK. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT. Będą w nich zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie załączników, które są przewidziane przy obecnych deklaracjach tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Nowe przepisy przewidują również dodatkowe kary. W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Przed wymierzeniem kary, organ będzie jednak musiał wezwać podatnika do przesłania korekty ewidencji, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Przeczytaj w LEX: Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym >

- Zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT - 7 i VAT- 7K  nową strukturą JPK to zasadniczo dobra informacja dla podatników. Teoretycznie powinno oznaczać to oszczędność czasu i pracy. Jednak nie wszystkie zmiany będą korzystne – ocenia Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy. Podkreśla jednak, że jest wiele niewiadomych, które wymagają doprecyzowania. Po pierwsze, nie wiadomo, jak organy podatkowe będą podchodziły do błędów takich jak pomyłka w adresie, czy nazwie kontrahenta i czy często będą stosowały karę 500 zł za błąd. Po drugie, nowa struktura wprowadza kilka dodatkowych pól, które będą wymagać modyfikacji systemów i poniesienia nakładów.

Przeczytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy w promocji biura rachunkowego i kancelarii podatkowej >