Jeszcze w tym roku zajdą duże zmiany w zasadach rejestracji działalności gospodarczej. W lipcu...
Emilia Zakrzewska
19.01.2011
PKB w krajach UE-27 wzrosło w trzecim kwartale 2010 r. o 2,2% w stosunku do tego samego okresu 2009...
Emilia Zakrzewska
18.01.2011
W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałów w spółce z o.o. są...
Edyta Głębicka
18.01.2011
Rok 2010 był kolejnym okresem wzrostu obrotw na rynku instrumentw pochodnych na GPW. Całkowity...
Emilia Zakrzewska
17.01.2011
Podatek dochodowy od osb fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia...
Jolanta Mazur
17.01.2011
Osoby fizyczne jako podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych są, co do zasady, obowiązane do...
Tomasz Krywan
17.01.2011
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarw i usług, w brzmieniu...
Emilia Zakrzewska
17.01.2011
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodw...
Jolanta Mazur
14.01.2011
Przepisy 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania...
13.01.2011
Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności...
Adam Bartosiewicz
13.01.2011
Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisw o...
12.01.2011