Jak należy dokonać korekty obrotu związanego ze zwrotem sprzedanego towaru w zakresie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej?

Korekty obrotu związanego ze zwrotem sprzedanego towaru w zakresie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej można dokonać poprzez storno raportu dobowego kasy.

Zwrotu towaru w ramach reklamacji nie można zaewidencjonować w kasie fiskalnej. Nie jest to bowiem (ze strony sklepu przyjmującego reklamację) żadna czynność podlegająca opodatkowaniu.

Zwrot towaru w ramach reklamacji wiąże się z obowiązkiem (możliwością) korekty obrotu z tytułu tej czynności. Podatnik powinien bowiem "wycofać" dotychczasowy obrót z tytułu sprzedaży torebek (które zostały zwrócone). Przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jednoznacznie stanowi, że obrót zmniejsza się m.in. o wartość zwróconych towarów.

Sprzedaż została zaewidencjonowana w kasie rejestrującej. Kasa ta z samego swojego założenia ma takie cechy konstrukcyjne, które uniemożliwiają ingerencję w zapisy utrwalone już w pamięci fiskalnej kasy. Nie ma także możliwości dokonania korekty w samej kasie sprzedaży wcześniej zaewidencjonowanej w tej kasie.

W związku z tym sprzedaż, w której towar został zwrócony, nie może być w żaden sposób wycofana z pamięci kasy, chociaż faktycznie zostaje ona "cofnięta". Dla celów uniknięcia wykazywania takiej niezrealizowanej (choć zarejestrowanej w kasie sprzedaży) w deklaracji VAT oraz dla celów udowodnienia, że ta sprzedaż (chociaż zapisana w pamięci kasy) nie miała faktycznie miejsca, podatnicy radzą sobie w różny sposób. Niektórzy prowadzą tzw. zeszyty korekt dla kas, niektórzy wystawiają protokoły anulowania sprzedaży zarejestrowanej w kasie. Możliwe jest także dokonanie storna dla raportów dobowych, opisując w jakiś sposób przyczynę tego storna i odsyłając do wystawionych dokumentów ("druczków - zgłoszenie reklamacji").

Żaden z powyższych sposobów postępowania w sytuacji korekty sprzedaży zaewidencjonowanej już w kasie nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Nie trzeba więc tego koniecznie robić. Pamiętać jednak należy, że w razie ewentualnych kontroli, podatnik na pewno zostanie poproszony o wyjaśnienia, skąd różnica pomiędzy zapisami w kasie rejestrującej dla danego miesiąca a kwotami wykazanymi w deklaracji VAT dla tego miesiąca. Wówczas storna raportów dobowych w połączeniu z dokumentami związanymi z reklamacją ("druczki - zgłoszenie reklamacji"), będą stosownym dowodem potwierdzającym, że w niektórych sprzedażach, zapisanych w pamięci kasy, doszło do zwrotu towarów (skutkującego korektą podstawy opodatkowania).