Zagraniczni inwestorzy, działający na rynku długu i akcji, ulokowali w Polsce 21 mld euro. Takie...
Krzysztof Sobczak
12.02.2011
Biorąc pod uwagę zewnętrzne i stopniowo narastające wewnętrzne czynniki inflacyjne, należy...
11.02.2011
Niższe składki do OFE ograniczą opłaty i prowizje funduszy o ok. 1 mld zł przez dwa pierwsze lata -...
11.02.2011
W styczniu roczny wskaźnik inflacji ukształtował się na poziomie 3,2 proc., a w ujęciu miesięcznym...
11.02.2011
Deficyt w obrotach bieżących w grudniu 2010 roku wynisł 1.573 mln euro wobec 2.195 mln euro...
11.02.2011
Za dwa tygodnie (23-24 lutego) odbędą się w Brukseli konsultacje strony polskiej ze...
11.02.2011
Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych obciąża, co do zasady, wszystkich podatnikw...
Emilia Zakrzewska
10.02.2011
Zdaniem Pracodawcw RP, planowane przez resort finansw ograniczenie możliwości zadłużania się...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Członek RPP Jerzy Hausner, prezes IGTE Ewa Lewicka-Banaszak i prof. Marek Gra...
10.02.2011
Z dniem 1 stycznia 2011 r. rozszerzony został katalog zwolnień podmiotowych od podatku dochodowego...
Emilia Zakrzewska
09.02.2011
Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób...
Artur Kowalski
08.02.2011
Chociaż zobowiązania podatkowe spadkodawcy nie wchodzą w skład masy spadkowej, to jednak na...
Emilia Zakrzewska
07.02.2011