Przychody uzyskane przez spółdzielnię mieszkaniową z opłat za garaże, wniesionych przez osoby...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Przepisy VAT nie zakazują wystawiania faktur w walutach obcych, pod warunkiem, że kwoty podatku...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Zgodnie z zasadami etyki, doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji...
Joanna Polańska-Solarz
06.04.2012
Doradca podatkowy
Trwa okres rocznych rozliczeń podatkowych. Wielu doradców włącza się w akcję pomocy przy...
Joanna Polańska-Solarz
06.04.2012
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 31 marca 2012 r. w San Marino podpisana została Umowa...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Opodatkowanie aktywówniektórych instytucji finansowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31...
Grzegorz Bieńdak
06.04.2012
Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, krytyce należy poddać już samą ideę...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Minister finansów wyjaśnił, że korzystanie ze służbowych środków transportu w związku z...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt zmian w ustawie o zwrocie...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
W sytuacji, gdy podatnik wystawił fikcyjne faktury, zaewidencjonował je w rejestrze sprzedaży, a...
Michał Malinowski
05.04.2012
Rada Polityki Pieniężnej poważnie rozważa możliwość podniesienia stóp procentowych i zbliża się do...
PAP
05.04.2012
Specyfiką usług doradztwa podatnego jest m.in. to, że relacje z klientem w znacznym stopniu bazują...
Joanna Polańska-Solarz
05.04.2012
Doradca podatkowy
Minister finansów rozważa wprowadzenie zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, które uproszczą...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
Dostawa wyrobu medycznego podlega opodatkowaniu 8 proc. stawką VAT, natomiast prace polegające na...
Jolanta Mazur
05.04.2012
Jeżeli podatnik nie dysponuje danymi, ewidencją czy też dowodami, za pomocą których mógłby...
Edyta Zaniewicz
05.04.2012
Podpisanie przez pracodawcę umowy z podmiotem oferującym ubezpieczenie obejmujące takżeświadczenia...
Michał Malinowski
05.04.2012
Resort finansów planuje przeniesienie przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego wraz ze...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Z inicjatywy Krajowej Rady Doradców Podatkowych został ogłoszony konkurs pod hasłem Bo liczy się...
04.04.2012
Doradca podatkowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytania...
Katarzyna Bogucka
04.04.2012
Art. 14b 5 Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w...
Piotr Szybka
04.04.2012
Ministerstwo Finansów pracuje nad założeniami do ustawy o podatku dochodowym od działalności...
PAP
04.04.2012
Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Izby należy m.in.: ochrona...
Joanna Polańska-Solarz
04.04.2012
Doradca podatkowy
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia, poz. 361 opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP w...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Częstochowie tworząc co najmniej jedno nowe miejsce pracy,...
PAP
04.04.2012
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów nadające uprawnienia organów podatkowych...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Można przekazać udziały w majątku, który ma się stać majątkiem spółki. Od darowizny (jeśli zostaną...
Adam Bartosiewicz
04.04.2012
W Polsce wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie. Szacuje się, że zaledwie 8-11 proc....
Jolanta Mazur
04.04.2012
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku...
Katarzyna Bogucka
04.04.2012
Skoro spółka świadczy w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela usługi lustracji i likwidacji szkód, to...
Michał Malinowski
04.04.2012
Przedsiębiorca nabywający innowacyjną wiedzę technologiczną może sporo zaoszczędzić na podatkach....
Jolanta Mazur
03.04.2012