Resort finansów planuje przeniesienie przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego wraz ze...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Z inicjatywy Krajowej Rady Doradców Podatkowych został ogłoszony konkurs pod hasłem Bo liczy się...
04.04.2012
Doradca podatkowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytania...
Katarzyna Bogucka
04.04.2012
Art. 14b 5 Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w...
Piotr Szybka
04.04.2012
Ministerstwo Finansów pracuje nad założeniami do ustawy o podatku dochodowym od działalności...
PAP
04.04.2012
Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Izby należy m.in.: ochrona...
Joanna Polańska-Solarz
04.04.2012
Doradca podatkowy
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia, poz. 361 opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP w...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Częstochowie tworząc co najmniej jedno nowe miejsce pracy,...
PAP
04.04.2012
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów nadające uprawnienia organów podatkowych...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Można przekazać udziały w majątku, który ma się stać majątkiem spółki. Od darowizny (jeśli zostaną...
Adam Bartosiewicz
04.04.2012
W Polsce wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie. Szacuje się, że zaledwie 8-11 proc....
Jolanta Mazur
04.04.2012
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku...
Katarzyna Bogucka
04.04.2012
Skoro spółka świadczy w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela usługi lustracji i likwidacji szkód, to...
Michał Malinowski
04.04.2012
Przedsiębiorca nabywający innowacyjną wiedzę technologiczną może sporo zaoszczędzić na podatkach....
Jolanta Mazur
03.04.2012
Klub PiS przygotował dwa projekty zmian w ustawach, które mają wpłynąć na obniżenie cen paliw....
PAP
03.04.2012
Podczas spotkania z rolnikami, które odbyło się w poniedziałek w Olsztynie minister rolnictwa Marek...
PAP
03.04.2012
W ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja Europejska przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w...
Rafał Bujalski
03.04.2012
Rektorzy i twórcy są oburzeni propozycją Ministerstwa Finansów, która ma ograniczyć możliwość...
PAP
03.04.2012
W dniach 16-17 kwietnia wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje w Warszawie szkolenie skierowane dla...
Jolanta Mazur
03.04.2012
Podatkowa ulga meldunkowa dotyczy nie tylko przychodów ze sprzedaży budynku, ale i gruntu, na...
PAP
03.04.2012
Z rozliczeniem podatkowym nie warto czekać do ostatniego dnia. W pośpiechu nietrudno o pomyłkę....
Jolanta Mazur
03.04.2012
Otrzymane od gminy dotacje na wytworzenie środka trwałego należy wykazać w poz. 8 informacji...
Tomasz Krywan
03.04.2012
Podatnik chcąc uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy nie musi ujawniać...
Michał Malinowski
03.04.2012
Na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca dostępne jest nowe,...
Katarzyna Bogucka
03.04.2012
Doradca podatkowy
Skoro należność była wypłacona pracownikowi, to zawsze będzie kosztem dla firmy. Kwestia tylko, czy...
Jolanta Mazur
03.04.2012
Resort finansów nie planuje zmian w zakresie opodatkowania VAT usług turnusów rehabilitacyjnych w...
Katarzyna Bogucka
02.04.2012
Zakwalifikowanie danej osoby, jako członka zarządu nie jest zależne od tego, czy i w jakim zakresie...
Michał Malinowski
02.04.2012
Środki ze sprzedaży waluty euro, zakupionej w 2004 roku na cele osobiste, przeznaczone na...
Jolanta Mazur
02.04.2012
Rynek coraz bardziej domaga się doradztwa kompleksowego. Być może szansą dla doradców jest właśnie...
Krzysztof Sobczak
02.04.2012
Doradca podatkowy
31 marca weszły w życie dwa rozporządzenia ministra finansów wprowadzające nowe wzory deklaracji i...
Jolanta Mazur
02.04.2012