Ministerstwo Finansów poinformowało, że w repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowano nowe...
Katarzyna Bogucka
12.07.2012
Spłata przez TBS odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego na wybudowanie budynku mieszkalnego,...
Jolanta Mazur
12.07.2012
Polska i Dominika będą mogły wymieniać się informacjami podatkowymi posiadanymi przez banki w obu...
PAP
12.07.2012
Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 3 lipca zostało powołane unijne forum do spraw podatku VAT....
Katarzyna Bogucka
12.07.2012
Przychody ze świadczenia usług w zakresie oprogramowania mogą korzystać z opodatkowania podatkiem...
Tomasz Krywan
12.07.2012
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadziła wzorcowy projekt umowy generalnej Krajowej Izby...
Joanna Polańska-Solarz
12.07.2012
Doradca podatkowy
Jeżeli organizacja pożytku publicznego nie zamieści w tym terminie na stronie internetowej urzędu...
Magdalena Stankiewicz
11.07.2012
Hiszpania wprowadzi oszczędności budżetowe o całkowitej wartości 65 miliardów euro w ciągu 2,5...
PAP
11.07.2012
Od 27 lipca zasady małego ruchu granicznego zaczną obowiązywać w Obwodzie Kaliningradzkim oraz w...
Jolanta Mazur
11.07.2012
Wydłużenie terminu na składanie informacji podsumowujących VAT UE z 15. do 25. dnia kolejnego...
Katarzyna Bogucka
11.07.2012
Od 25 lipca będą obowiązywały nowe wzory wniosków i formularzy w zakresie podatku od towarów i...
Katarzyna Bogucka
11.07.2012
Próby odpowiedzi na pytania, czy ewentualna sprzeczność czynności z prawem, czy też nielegalność...
Jolanta Mazur
11.07.2012
Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku...
Jolanta Mazur
11.07.2012
Stanowiskiem z czerwca br. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła rozliczyć nadwyżkę...
Joanna Polańska-Solarz
11.07.2012
Doradca podatkowy
Jeżeli podatnik złożył po terminie zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w drodze...
Michał Malinowski
11.07.2012
Zasadniczo, po upływie dwóch miesięcy podatnik nie powinien wystawiać faktury. Jeżeli ją jednak...
Paweł Ziółkowski
10.07.2012
Wydatki na składki z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień...
Jolanta Mazur
10.07.2012
Skarb Państwa ma mieć do 40 proc. udziałów w koncesjach wydobywczych gazu z łupków - Dziennik...
PAP
10.07.2012
Średnie ceny kopalin za czerwiec 2012 r. zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynoszą...
Jolanta Mazur
10.07.2012
Projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady,...
Katarzyna Bogucka
10.07.2012
Uzależnienie skuteczności umowy od zapłaty ceny świadczy o wprowadzeniu warunku zawieszającego. Tak...
Michał Malinowski
10.07.2012
Krajowa Rada Doradców Podatkowych, mając na celu uporządkowanie i usprawnienie procedury...
Joanna Polańska-Solarz
10.07.2012
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów chce, aby dług publicznych w przypadku przekroczenia progów ostrożnościowych...
PAP
09.07.2012
Zniesienie ograniczenia w zwolnieniu z VAT nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych na...
Katarzyna Bogucka
09.07.2012
Opublikowano rozporządzenia wprowadzające nowy wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę...
Katarzyna Bogucka
09.07.2012
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 5 lipca 2012 r. w Oslo został podpisany Protokół...
Jolanta Mazur
09.07.2012
W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, artyści, twórcy czy dziennikarze będą...
PAP
09.07.2012
Rząd Australii wprowadził 30-proc. podatek od zysków uzyskanych na wydobyciu surowców mineralnych....
PAP
09.07.2012
Skoro w chwili otwarcia spadku podatnik był obywatelem polskim i miał miejsce stałego pobytu w...
Michał Malinowski
09.07.2012
Na czerwcowym posiedzeniu Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę w sprawie objęcia...
Joanna Polańska-Solarz
09.07.2012
Doradca podatkowy