Trwają prace legislacyjne mające na celu przeniesienie przepisów o e-fakturach z rozporządzenia w...
Jolanta Mazur
23.05.2012
Dzisiaj wchodzą w życie przepisy określające organy właściwe w zakresie kontroli podatników podatku...
Jolanta Mazur
23.05.2012
Przygotowywana przez resort finansów nowelizacja ustawy o PIT nie zakłada likwidacji możliwości...
PAP
23.05.2012
Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci poszczególnych udziałów w nieruchomościach do spółek...
Jolanta Mazur
23.05.2012
Do dostawy działki stanowiącej mienie komunalne, oznaczonej na mapie, jako droga, która nie była...
Michał Malinowski
23.05.2012
Dla przeliczenia przychodów należy zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wydania...
Krzysztof Klimek
23.05.2012
Jeżeli nie zmieniła się siedziba tej spółki z o.o., w związku ze zmianą właściciela spółki nie...
Tomasz Krywan
22.05.2012
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii faktur VAT stanowiących załączniki do wniosku o...
Katarzyna Bogucka
22.05.2012
Rząd pozwoli władzom lokalnym na nakładanie na mieszkańców nowych, obowiązkowych opłat dowiedziała...
PAP
22.05.2012
Wynagrodzenie za korzystanie z praw do transmisji wydarzeń sportowych we własnych kanałach...
Jolanta Mazur
22.05.2012
Od 10 maja 2012 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,50 proc, a obniżona...
Jolanta Mazur
22.05.2012
W czasie kryzysu kraje UE najchętniej podnoszą stawki VAT, ale też opodatkowanie dochodów...
PAP
22.05.2012
Zapłata ceny biletu miesięcznego, bez względu czy znajdują się na nim informacje pozwalające uznać...
Michał Malinowski
22.05.2012
Bezwzględnie od sytuacji, kiedy to wnioskodawca swoje działania uzależnia od treści wydanej...
Piotr Szybka
21.05.2012
Nie ma podstaw do zakwestionowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 43...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Od charakteru podjętych przez gminę działań zależy czy może się ona ubiegać o zwrot podatku VAT....
Jolanta Mazur
21.05.2012
Wprowadzenie przepisów umożliwiających skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym...
Jolanta Mazur
21.05.2012
1 stycznia 2013 r mają zmienić się przepisy dotyczące VAT. Projekt przygotowanej przez Ministerstwo...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Projekty rozporządzeń wprowadzających nowe wzory dokumentów w podatku od towarów i usług zostały...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Nawet jeżeli do śmierci ojca podatnik nie pobierał środków z rachunku to wobec 100 proc....
Radosław Kowalski
21.05.2012
Zinformatyzowanie systemu podatkowego miało zminimalizować biurokrację oraz dać państwu i...
Jolanta Mazur
21.05.2012
Podatnik, który zaspokajając swoje potrzeby mieszkaniowe zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w...
Michał Malinowski
21.05.2012
Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), jej spółki oraz pracownicy i osoby delegowane przez...
PAP
19.05.2012
Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieprawidłowość indywidualnej interpretacji. NSA w wyroku,...
Piotr Szybka
18.05.2012
UEFA sprzedając bilety na mecze organizowane w Polsce jest obowiązana do rozliczania VAT-u od tych...
Jolanta Mazur
18.05.2012
Doradcy podatkowi występujący przed sądami administracyjnymi mają mieć takie same uprawnienia jak...
18.05.2012
Doradca podatkowy
15 maja 2012 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja konsultacyjna na temat dokumentów...
Magdalena Stankiewicz
18.05.2012
Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia zmian w uldze na dzieci polegających na zniesieniu...
Jolanta Mazur
18.05.2012
Rada Podatkowa PKPP Lewiatan apeluje do resortu finansów o zmianę obowiązujących przepisów w...
Jolanta Mazur
18.05.2012

Postępowania mediacyjne

Doradca podatkowy
Już 17 miesięcy trzeba czekać na wyznaczenie terminu rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym....
18.05.2012
Doradca podatkowy