Doradcy podatkowi reprezentujący klientów w postępowaniu przed urzędem lub izbą skarbową muszą...
Joanna Polańska-Solarz
06.07.2012
Doradca podatkowy
Podstawowym celem stosowania instrumentów marketingowych jest skuteczne dotarcie z ofertą...
Joanna Polańska-Solarz
06.07.2012
Doradca podatkowy
W postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa...
Michał Malinowski
06.07.2012
Przepisy nie regulują maksymalnej wysokości prowizji, którą może pobrać sprzedawca albo podmiot,...
Edyta Zaniewicz
06.07.2012
Rozstrzygnięcie naczelnika urzędu skarbowego podjęte w formie postanowienia o wykreśleniu spółki z...
Michał Malinowski
06.07.2012
Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w...
Katarzyna Bogucka
05.07.2012
W limicie sprzedaży powinni Państwo uwzględnić wartość obrotu zrealizowanego na rzecz klientów...
Edyta Zaniewicz
05.07.2012
Rada Podatkowa PKPP Lewiatan opracowała ankietę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców...
Katarzyna Bogucka
05.07.2012
W obecnej sytuacji budżetowej nie jest możliwe wprowadzenie dla sektora budowlanego szczególnego...
Jolanta Mazur
05.07.2012
Portugalska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń podatku VAT przez...
PAP
05.07.2012
Nowy socjalistyczny rząd Francji ogłosił w środę w parlamencie plan podwyżek podatków, m.in....
PAP
05.07.2012
Podatnik ze względu na skorzystanie w przeszłości z ulgi odsetkowej i braku możliwości jej...
Michał Malinowski
05.07.2012
Podczas drugiej edycji konferencji Studenci Prawa w Polsce Europejskie Stowarzyszenie Studentów...
Joanna Polańska-Solarz
05.07.2012
Doradca podatkowy
Podniesienie limitów zwalniających z opodatkowania VAT prezentów o małej wartości to kolejna z...
Katarzyna Bogucka
04.07.2012
Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym z 2010 r. zlikwidowała zakaz reklamowania usług...
Joanna Polańska-Solarz
04.07.2012
Doradca podatkowy
Wydatki na spożywaną przez pracowników spółki kawę, herbatę, cukier, mleko, słodycze, owoce, nie są...
Jolanta Mazur
04.07.2012
W związku z wdrożeniem Modułu Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR Ministerstwo Finansów...
Katarzyna Bogucka
04.07.2012
Rząd przyjmując założenie, że ulga na dzieci to element polityki prorodzinnej wspierający rodziny...
Jolanta Mazur
04.07.2012
Zamożne rodziny z jednym dzieckiem stracą prawo do ulgi prorodzinnej, ale wielodzietne rodziny na...
PAP
04.07.2012
Opiniom sporządzonym na zlecenie strony nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet,...
Michał Malinowski
04.07.2012
Świadczenie gratisowych usług fryzjerskich nie podlega w przedstawionej sytuacji opodatkowaniu VAT....
Tomasz Krywan
04.07.2012
W Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r....
Jolanta Mazur
04.07.2012
Wśród zmian zaproponowanych przez resort gospodarki w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy...
Katarzyna Bogucka
03.07.2012
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobcia niektórych kopalin wyniosły na koniec maja 2012 roku...
PAP
03.07.2012
Decyzją Komisji Europejskiej z 26 czerwca została powołana grupa ekspertów ds. VAT. Zadaniem...
Katarzyna Bogucka
03.07.2012
W przypadku gdy ponad 50 proc. powierzchni budynku przeznaczone jest na cele mieszkalne, co...
Katarzyna Bogucka
03.07.2012
Komisja zapowiada zaostrzenie walki z nadużyciami podatkowymi w krajach Unii Europejskiej. Projekty...
Jolanta Mazur
03.07.2012
Wartość karty doładowującej do prywatnego telefonu otrzymanej od pracodawcy będzie stanowiła...
Krzysztof Klimek
03.07.2012
2 lipca zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie dotyczące prowadzenia ewidencji...
Jolanta Mazur
03.07.2012
Liczne kontrowersje budzi zagadnienie konsekwencji podatkowych świadczenia nieodpłatnych usług...
Jolanta Mazur
03.07.2012