Przychodem stowarzyszenia będzie jedynie saldo rachunku bankowego w wysokości określonej w dacie...
Krzysztof Klimek
02.07.2012
Resort finansów proponuje podwyższenie ulgi prorodzinnej na czwarte i następne dziecko o 100 proc....
PAP
02.07.2012
Wyłączenie z podatku od towarów i usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego...
Katarzyna Bogucka
02.07.2012
Początkowo zastanawiano się, co rozumieć pod pojęciem zawiadomienie o zmienionej interpretacji....
Piotr Szybka
02.07.2012
Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie...
Katarzyna Bogucka
02.07.2012
Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna...
Michał Malinowski
02.07.2012
Należałoby ujednolicić zapisy dotyczące nabywania towarów oraz usług w przypadku, gdy dostawca...
Jolanta Mazur
02.07.2012
Dostawa w ramach jednej transakcji lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych...
Jolanta Mazur
02.07.2012
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT. Przewiduje ona m.in. zmianę momentu...
Jolanta Mazur
02.07.2012
Rząd nie przewiduje wprowadzenia podatku katastralnego - zapewnił premier Donald Tusk. To odpowiedź...
PAP
29.06.2012
W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w toku zakończonych konsultacji społecznych Założeń...
PAP
29.06.2012
W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w...
Jolanta Mazur
29.06.2012
W wypadku wprowadzenia podatku katastralnego PiS planuje akcje społeczne i skargę do Trybunału...
PAP
29.06.2012
Podatki w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Rosji są najmniej stabilne w Europie. Najwyżej równowagę...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez firmę...
Tomasz Krywan
29.06.2012
Czy w związku z wakacyjną pracą dziecka nie stracimy ulgi rodzinnej, dlaczego warto brać paragon,...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Ministerstwo Fiinansów poinformowało, że obecnie nie prowadzi żadnych prac zmierzających do...
Jolanta Mazur
29.06.2012
Odsetki od kredytu zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych będą...
Artur Kowalski
29.06.2012
Projekt nowelizacji ustawy o VAT zawiera liczne błędy legislacyjne; ponadto części przedsiębiorców...
PAP
29.06.2012
Kampanię promującą elektroniczny system zwrotu podatku VAT dla podróżnych wywożących za granicę UE...
PAP
28.06.2012
Brak pisemnego poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji...
Katarzyna Bogucka
28.06.2012
Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie - to kolejna z...
Katarzyna Bogucka
28.06.2012
Zgodnie z art. 3 2 ppsa kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...
Piotr Szybka
28.06.2012
Minimalne sankcje za przestępstwa podatkowe, transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy, karta...
Katarzyna Bogucka
28.06.2012
Czynność wniesienia do spółki osobowej akcji, pozostaje neutralna podatkowo i nie skutkuje...
Jolanta Mazur
28.06.2012
Dwie blisko spokrewnione osoby zawarły z deweloperem przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej...
Adam Bartosiewicz
28.06.2012
W swoim wystąpieniu na forum Bundestagu kanclerz Angela Merkel poinformowała, że w środę jej rząd...
PAP
28.06.2012
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za ratyfikacją protokołu o zmianie...
PAP
28.06.2012
Wprowadzenie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami faktur uproszczonych, których forma zbliżona...
Jolanta Mazur
28.06.2012