Niezależnie od wybranej metody prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (metoda...
Zbigniew Domański
25.06.2012
W ten sposób samorządy liczą na powiązanie stawki podatku od nieruchomości z jej położeniem....
PAP
25.06.2012
Wbrew oczekiwaniom ministrowie ds. finansów doszli do pewnych wspólnych wniosków ws. nowego systemu...
PAP
25.06.2012
Ministerstwo finansów spodziewa się, że z powodu opóźnienia wejścia w życie podatku od wydobycia...
PAP
25.06.2012
Za doprowadzenie przez aparat skarbowy do upadłości fabryki margaryny Kama amerykański inwestor...
PAP
25.06.2012
Dochód dziecka uzyskany z wakacyjnej pracy może pozbawić rodziców prawa do ulgi rodzinnej -...
PAP
24.06.2012
Władze Portugalii dofinansowują pracownikom urzędów skarbowych kursy samoobrony. Poza sztukami...
PAP
24.06.2012
Zdaniem minister finansów Austrii Marii Fekter nie będzie problemu z uzbieraniem niezbędnych 9...
PAP
23.06.2012
Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w piątek w Rzymie po zakończeniu szczytu...
PAP
23.06.2012
Polska zgadza się na początek procedury nawiązania wzmocnionej współpracy chętnych państw...
PAP
22.06.2012
1 lipca w miejscowościach turystycznych w całej Polsce fiskus rozpocznie kolejną akcję Weź paragon...
PAP
22.06.2012
Polskie podmioty dokonujące świadczeń podlegających opodatkowaniu zasadniczo mają obowiązek, jako...
Sławomir Liżewski
22.06.2012
Pielęgniarki i położne mogą korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania wyłącznie w sytuacji...
Katarzyna Bogucka
22.06.2012
Powołanie się w toku kontroli podatkowej na otrzymanie darowizny niezgłoszonej wcześniej do...
Adam Bartosiewicz
22.06.2012
Uproszczenie zasad rozliczania najmu poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących refakturowania...
Katarzyna Bogucka
22.06.2012
Zaniechanie poboru podatków od UEFA wynikało z konieczności realizacji gwarancji udzielonej w...
Jolanta Mazur
22.06.2012
Otrzymana przez kupujacego kwota zwrotu kosztów naprawy z tytułu rękojmi nie stanowi przychodów...
Jolanta Mazur
22.06.2012
Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2012 r. wyniesie 37,26 proc. - poinformowało...
PAP
22.06.2012
Zniesienie opłaty rejestracyjnej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT to kolejna ze zmian...
Katarzyna Bogucka
22.06.2012
Skargę na indywidualną interpretację można wnieść wyłącznie po uprzednim wezwaniu do usunięcia...
Piotr Szybka
21.06.2012
Najlepszym sposobem na walkę z szarą strefą jest obniżanie podatków powiedział radca generalny w...
Jolanta Mazur
21.06.2012
Resort finansów zapowiedział zmianę sposobu obliczania podatku rolnego poprzez zastąpienie ceny...
Katarzyna Bogucka
21.06.2012
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została decyzja w sprawie terminów...
Katarzyna Bogucka
21.06.2012
Doradca podatkowy
Coraz więcej organizacji pożytku publicznego nie dopełnia obowiązku przekazywania do resortu pracy...
Jolanta Mazur
21.06.2012
Po spełnieniu określonych warunków wydatki poniesione przez Spółkę na organizację imprez o...
Ewelina Lelito
21.06.2012
Paryż wspierany przez Berlin naciska na podatek od transakcji finansowych (FTT) przynajmniej w...
PAP
21.06.2012
Ministrowie finansów mają w piątek w Luksemburgu ponownie omówić propozycję KE uzależnienia akcyzy...
PAP
21.06.2012
Wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym tzw. samochodów demonstracyjnych zaliczane są do...
Jolanta Mazur
21.06.2012
60 osób z całej Polski oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Toruniu o wyłudzanie podatku VAT i pranie...
PAP
20.06.2012
Moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z...
Jolanta Mazur
20.06.2012