Firma może przekazywać egzemplarze pokazowe nie tylko bezpośrednim odbiorcom, ale także osobom, których ocena wpływa na ich decyzję o zakupie danego towaru. Wtedy także nie musi naliczać VAT.

Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 30 września 2010 w sprawie EMI Group Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (C-581/08). Sprawa dotyczyła koncernu płytowego. Trybunał w orzeczeniu potwierdził, że rozdawane przez niego osobom mającym wpływ na promocję muzyki płyty z premierowymi nagraniami są próbkami. Zgodził się więc, że próbka nie musi być przekazywana ostatecznemu odbiorcy. Potwierdził także, że na płycie mogą znajdować się całe nagrania, a nie tylko ich fragmenty. Nie musi się ona także różnić od oferowanego towaru, nie ma też obowiązku, aby były to specjalnie w tym celu wydawane egzemplarze. Spółka przekazywała bowiem nieodpłatnie również płyty nieróżniące się od tych, które można kupić w sklepie. Wyróżniały się one jedynie naklejką "Egzemplarz promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży".

źródło: Rzeczpospolita, 19 kwietnia 2011 r.