Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ostatnio orzeczenie dopuszczające pełne odliczenie...
PAP
24.04.2013
Osobiste wpłacenie przez obdarowanego na jego rachunek bankowy środków pieniężnych otrzymanych...
Michał Malinowski
24.04.2013
Na złożenie zeznania podatkowego za 2012 r. został niecały tydzień. Ten, kto nie ujawni w PIT...
Jędrzejewska Katarzyna
24.04.2013
Jeśli sam NBP prognozuje, że ani w 2013 roku, ani w 2014 roku nie grozi Polsce wysoka inflacja, a...
PAP
24.04.2013
Dochody państwa w 2012 r. wyniosły 612,2 mld zł, czyli o 4,3 proc. więcej niż w 2011 r. Oznacza to,...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Spóźnienie się ze złożeniem w terminie zeznania podatkowego jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym...
Jolanta Mazur
24.04.2013
korekta powinna być dokonana w lutym, mimo że zobowiązanie zostało zapłacone (jest to co prawda...
Paweł Ziółkowski
24.04.2013
Krajowa Informacja Podatkowa przygotowała broszurę informacyjną dotyczącą wniosku o wydanie...
Katarzyna Bogucka
24.04.2013
Rozwiedziony rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i wykonujący wszystkie obowiązki rodzicielskie...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Stosownie do informacji przekazanych przez resort finansów, od 1 maja dostępne będą tylko dwie...
Katarzyna Bogucka
23.04.2013
Pytanie o konkretny rodzaj ciężaru publicznego, którym są też obciążenia podatkowe, w powiązaniu z...
Michał Malinowski
23.04.2013
Dopiero 29 maja, przy okazji publikacji wiosennej prognozy gospodarczej dla UE, Komisja Europejska...
Widzyk Anna
23.04.2013
Kwoty wpłacone tytułem wadium, które w związku z wygranym przetargiem i rezygnacją z podpisania...
Jolanta Mazur
23.04.2013
Dla nas sprawą zasadniczą jest, żeby obciążenie podatkowe, które będą ponosili przedsiębiorcy...
PAP
23.04.2013
Naczelny Sąd Administracyjny powoli przekształca się w sąd podatkowy - mówił w poniedziałek prezes...
Jędrzejewska Katarzyna
23.04.2013
Jeżeli podatnik popełni błąd w zeznaniu PIT za 2012 r., ma prawo złożyć korektę deklaracji...
Jolanta Mazur
23.04.2013
Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniach podatku dochodowego dla osób...
Jolanta Mazur
23.04.2013
5 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym. Nowelizacja zakłada zmianę...
Katarzyna Bogucka
23.04.2013
Posiadanie wadliwych oświadczeń lub ich brak uniemożliwia uznanie prawa podatnika do zastosowania...
Michał Malinowski
23.04.2013
Środków, o których mowa w pytaniu, nie musi Pan wykazywać w zeznaniu PIT-36 składanym za 2012 r.,...
Tomasz Krywan
23.04.2013
Jeszcze w tym tygodniu powinny rozpocząć się formalne negocjacje z PE o unijnym budżecie na lata...
Żylińska Julita
23.04.2013
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się założeniami do projektu ustawy o ułatwieniu...
Krzysztof Sobczak
22.04.2013
Na początku czerwca rząd może przyjąć projekt ustawy wprowadzający solidarną odpowiedzialność za...
Pietrzak Robert
22.04.2013
Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski powiedział w poniedziałek, że nie widzi obecnie...
Oksiuta Aneta
22.04.2013
Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2013 roku spadnie do 57,325 mld zł z 62,698 mld zł...
PAP
22.04.2013
Wzrost PKB w 2013 roku spowolni do 1,5 proc. rok do roku z 1,9 proc. w 2012 roku - wynika z...
Mariański Piotr
22.04.2013
Senatorzy chcą aby prowadzona przez rolników w niewielkim zakresie produkcja i sprzedaż...
Jolanta Mazur
22.04.2013
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku wyniósł 62.698 mln zł, czyli 3,9...
Chinowski Nikodem
22.04.2013
Do Sejmu trafił projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Singapurem w sprawie unikania...
Jolanta Mazur
22.04.2013