Protokół ma na celu m.in. eliminację odliczania fikcyjnego podatku zagranicznego. Zmianie mają ulec postanowienia Umowy z dnia 21 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 8, poz. 46) między innymi w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek oraz unikania podwójnego opodatkowania. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualny standard OECD dotyczący wymiany informacji w sprawach podatkowych, protokół dostosowuje odpowiednie postanowienia Umowy w celu wzmocnienia współpracy administracji podatkowych obydwu państw. Indie są jednym z kluczowych partnerów politycznych i gospodarczych Polski w regionie Azji i Pacyfiku. Odnotowywany jest stały i dynamiczny wzrost wymiany gospodarczej i inwestycji pomiędzy naszymi krajami. Wartość obrotów handlowych w 2012 roku wyniosła blisko 1, 808 mld USD.