Głosowało 84 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.

Podpisana z Grenadą umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych była możliwa dzięki spełnieniu przez Grenadę standardów OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która skupia państwa wysoko rozwinięte) w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

Grenada w 2009 r. została wpisana przez OECD na tzw. szarą listę krajów, które nie stosują międzynarodowych standardów w zakresie opodatkowania. W październiku 2010 r., Grenadę z listy usunięto.

W przypadku Polski podatki, których dotyczy umowa, to: dochodowy od osób fizycznych oraz dochodowy od osób prawnych.

Umowa reguluje ponadto takie kwestie, jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Teraz umowę ma ratyfikować prezydent.

mick/ wkr/ amac/