Skuteczna strategia marketingowa zmierzająca do poszerzenia zakresu współpracy z obecnym klientem...
Joanna Polańska-Solarz
19.04.2013
Doradca podatkowy
Jeśli podatnik sprzedał w 2012 r. jakąś rzecz ruchomą (np. samochód, dzieło sztuki) w czasie...
Jolanta Mazur
19.04.2013
Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać funkcjonować system zwrotu osobom fizycznym części wydatków...
Jolanta Mazur
19.04.2013
Jeżeli opłata motywacyjna nie podlega zwrotowi nawet, gdy kontrahent nie realizuje wymogów...
Michał Malinowski
19.04.2013
Prawdopodobnie jesienią odbędzie się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wniosków posłów...
Jędrzejewska Katarzyna
19.04.2013
Groszowe kwoty powstające w wyniku zaokrągleń kwot do deklaracji VAT są neutralne na gruncie...
Piotr Geliński
19.04.2013
Trwają prace nad ustawą dot. zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym na...
PAP
19.04.2013
Szef PE Martin Schulz zadeklarował po czwartkowym spotkaniu z marszałek Sejmu Ewą Kopacz, że zrobi...
Rawicz Marta
19.04.2013
Resort finansów przeznacza zbyt mało czasu na obowiązkowe konsultacje społeczne projektów zmian w...
Jolanta Mazur
18.04.2013
Obdarowany sam może wpłacić sobie darowiznę na konto; to wystarczy, by darowizna była zwolniona z...
Jędrzejewska Katarzyna
18.04.2013
Resort finansów zaproponował zwiększenie obszarów składów wolnocłowych w Poznaniu i Katowicach oraz...
Michał Malinowski
18.04.2013
Wczoraj zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 20 lutego...
Jolanta Mazur
18.04.2013
Resort finansów chce wprowadzić ułatwienia w stosowaniu procedury TIR, mające na celu spadek liczby...
Jolanta Mazur
18.04.2013
Ulga rehabilitacyjna umożliwia odliczenie w zeznaniu rocznym nie tylko wydatków związanych np. z...
Jolanta Mazur
18.04.2013
Zakłady energochłonne, także te, które nie wprowadziły systemów podwyższających efektywność...
Musiał Marcin
18.04.2013
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w środę, że spółka wypłacająca dywidendę w formie...
Jędrzejewska Katarzyna
18.04.2013
Podatnik nie ma możliwości odliczania odpowiednio od dochodu lub podatku składek na ubezpieczenie...
Jolanta Mazur
18.04.2013
Korekty kosztów należy ujmować w prowadzonej rachunkowości podatkowej, nie będą one jednak wpływały...
Krzysztof Klimek
18.04.2013
Nie ma powodów, ani potrzeby, aby obniżać stopy procentowe - ocenia Jan Winiecki z Rady Polityki...
PAP
18.04.2013
Z uwagi na szczególny charakter wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i...
Michał Malinowski
17.04.2013
Funkcjonariusz celny nie będzie musiał być obecny podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich,...
Michał Malinowski
17.04.2013
Przekazanie niewielkich ilości wyrobów mięsnych własnej produkcji do instytutów celem wykonania...
Jolanta Mazur
17.04.2013
W rozliczeniu podatkowym za 2012 rok podatnik może przekazać darowiznę na rzecz organizacji...
Jolanta Mazur
17.04.2013
Mandaty wymierzane w 2012 r. za wykroczenia skarbowe wystawiane przez organy podatkowe wynosiły...
Jolanta Mazur
17.04.2013
Ministerstwo Gospodarki pracuje nad kryteriami włączania do stref ekonomicznych terenów...
Jolanta Mazur
17.04.2013
Jak wynika z najnowszego badania KPMG Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012, już co szósty...
Jolanta Mazur
17.04.2013
- Decyzje Rady Polityki Pieniężnej, jakie zapadały w ciągu ostatniego 1,5 roku, wyrządziły wiele...
Jolanta Mazur
17.04.2013
Wywiad skarbowy jest coraz skuteczniejszy. W 2012 r. wykrył nieprawidłowości o rekordowej wartości...
Dąbrowski Radosław
17.04.2013
Konstrukcja oraz charakter podatku dochodowego od osób prawnych nie pozwalają powtórnie ujmować w...
Michał Malinowski
17.04.2013
Organ podatkowy powinien ustalić, kto jest spadkodawcą i wtedy wydać decyzję na podatek rolny albo...
Michał Wojtas
17.04.2013