Przychód uzyskany przez ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany w terminie nie później niż w okresie...
Jolanta Mazur
02.08.2013
Błąd co do terminu płatności, absolutnie nie stanowi przesłanki do zwrotu faktury; uchybienie tego...
Radosław Kowalski
02.08.2013
Zdaniem Richarda Susskinda, autora bestsellera Koniec świata prawników technologie informatyczne...
Joanna Polańska-Solarz
02.08.2013
Doradca podatkowy
Dwumiesięczny termin na przekazanie należności pieniężnych do państwa członkowskiego lub trzeciego...
Jolanta Mazur
02.08.2013
Rozdawanie uczestnikom spotkania gadżetów z logo firmy może zostać uznane za działania promocyjne...
Tomasz Krywan
02.08.2013
Wpływy z VAT wyniosły po czerwcu 42,9 proc. planu rocznego, czyli 54.285.331 mln zł - podało w...
PAP
02.08.2013
Podwyższenie kar za nielegalną działalność parabankową, nadanie KNF uprawnień wobec takich firm...
PAP
02.08.2013
Deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł 25 mld 873 mln 662 tys. zł wobec 25 mld 980,1 mln zł...
Musiał Marcin
02.08.2013
Ostatni raport MFW wskazuje, że fundusz traci wiarę w to, że Grecja będzie w stanie spłacić...
Żylińska Julita
02.08.2013
Grecja tymczasowo obniża od czwartku do końca grudnia VAT w restauracjach z 23 do 13 procent, by...
Klimowska Monika
01.08.2013
System e-Deklaracje nie przewiduje możliwości korekty w formie elektronicznej błędów rachunkowych...
Jolanta Mazur
01.08.2013
W następnym tygodniu Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm 12 lipca nowelizacją Ordynacji...
Katarzyna Bogucka
01.08.2013
Zgodnie z decyzją sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, pisemne...
Jolanta Mazur
01.08.2013
Doradca podatkowy
Dzięki wiarygodności Polski i dobrym ocenom naszego kraju przez rynki finansowe na tegorocznej...
Musiał Marcin
01.08.2013
Do 9 sierpnia br. Konfederacja Lewiatan konsultować będzie projekt nowelizacji ustawy o...
Jolanta Mazur
01.08.2013
W trzydziestolecie reaktywowania urzędów i izb skarbowych w Polsce, 31 lipca br. w Ministerstwie...
Jolanta Mazur
01.08.2013
Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem bez poprawek...
Musiał Marcin
01.08.2013
Należności publicznoprawne nie będą już uprzywilejowane w przypadku upadłości dłużnika - taką...
Monika Sewastianowicz
01.08.2013
w takiej sytuacji konieczna jest korekta. Sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej nie ma...
Rafał Styczyński
01.08.2013
Polska nie może wprowadzić przepisów regulujących prostytucję - wyjaśnił wiceminister...
Jędrzejewska Katarzyna
01.08.2013
Na koniec lipca Ministerstwo Finansów utrzyma rezerwę środków złotowych i walutowych na poziomie...
Ostaszewski Michał
01.08.2013
Gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia faktur właścicielom nieruchomości za uregulowaną...
Jolanta Mazur
31.07.2013
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności...
Katarzyna Bogucka
31.07.2013
Chociaż niektóre jej zapisy budzą wątpliwości, to uchwalona w przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT i...
Jolanta Mazur
31.07.2013
Jeżeli będą to uzasadniały okoliczności sprawy, sąd administracyjny będzie mógł w wyroku...
Jolanta Mazur
31.07.2013
Biurokracja trzyma się mocno; sześć resortów domaga się od ministra finansów by wyłączył ich...
PAP
31.07.2013
Ministerstwo Gospodarki przygotowało założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych...
Jolanta Mazur
31.07.2013
W przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu na mocy decyzji obowiązek opłacania podatku od...
Tomasz Krywan
31.07.2013
Prezydent USA Barack Obama zaproponował opozycji, że w zamian za poparcie dla kreujących wzrost i...
Czerny Inga
31.07.2013
Trzy organizacje zawodowe reprezentujące ponad pół miliona doradców podatkowych na świecie...
Joanna Polańska-Solarz
31.07.2013
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski