Podpisana 2 grudnia 2011 r, w Londynie umowa wprowadza generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się, w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.

Tekst umowy opublikowany został w Dzienniku Ustaw z 26 października razem z oświadczeniem rządowym dotyczącym jej obowiązywania (poz. 1177 i 1178).