Wynika to z projektu przepisów wykonawczych, przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Więcej za skargę do sądu zapłacą przede wszystkim przedsiębiorcy, którym nie udzielono zezwolenia czy koncesji na prowadzenie jakiejś działalności. Ale wyższych kosztów nie unikną również przeciętni obywatele. Planowana podwyżka wpisów stałych pobieranych od skarg sądowych ma przynieść dodatkowe 20 mln zł. dla budżetu państwa.

Więcej w Gazecie Prawnej