Zapotrzebowanie składa się na odpowiednich wnioskach, w zależności od rodzaju wyrobu akcyzowego, których wzory znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) zmienionym rozporządzeniem z 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1066).