Nowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego mogą wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej...
Jolanta Mazur
09.08.2013
Samofakturowanie polega na przeniesieniu obowiązku wystawienia faktury ze sprzedawcy na nabywcę....
Edyta Zaniewicz
09.08.2013
Podatnik, który za ponad 2,5 mln zł sprzedał swoje udziały w spółce z ograniczoną...
Kuta Justyna
09.08.2013
W związku ze zmianą definicji ubytku wyrobów akcyzowych w zakresie wyrobów węglowych resort...
Katarzyna Bogucka
09.08.2013
Upał może być argumentem uzasadniającym zwłokę w złożeniu pisma do sądu - wynika z sądowych...
Jędrzejewska Katarzyna
08.08.2013
Mikrofirmy nie doceniają wagi zatorów płatniczych. Ponad 30 proc. małych przedsiębiorców nie wie, w...
Jolanta Mazur
08.08.2013
Rząd Japonii zakłada obcięcie wydatków publicznych o równowartość 62 miliardów euro w ciągu...
Kotwica Katarzyna
08.08.2013
CBŚ zatrzymało ośmiu członków międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy...
PAP
08.08.2013
Jednym z instrumentów public relations jest współpraca z mediami. Kluczem do sukcesu jest wykazanie...
Joanna Polańska-Solarz
08.08.2013
Doradca podatkowy
Co do zasady, interpretacja indywidualna chroni podatnika. Ma to jednak miejsce wówczas, jeśli stan...
Marcin Andrzejowicz
08.08.2013
Rząd przyjął propozycję objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i...
Jolanta Mazur
08.08.2013
Wiceminister finansów, szef Służby Celnej Jacek Kapica objął nadzór nad administracją podatkową -...
PAP
08.08.2013
Spółka, która kupiła od większościowego udziałowca budynek i spłaca mu cenę w ratach, korzysta z...
PAP
08.08.2013
Sam fakt posiadania tytułu radcy prawnego i złożenie wniosku o wpis na listę doradców podatkowych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.08.2013
Doradca podatkowy
Coraz więcej firm przenosi się do szarej strefy. Już niemal 25 proc. polskiej gospodarki działa na...
PAP
08.08.2013
Senatorowie PO i PiS spierali się w środę o zawieszenie tzw. pierwszego progu ostrożnościowego....
Białkowski Rafał
08.08.2013
Mieszkańcy miasteczka Archanes na Krecie, niezadowoleni z polityki władz, walczących z uchylaniem...
Zieliński Andrzej
08.08.2013
Ministerstwo Finansów przedstawi projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok na przełomie...
PAP
08.08.2013
Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan faktycznym celem przewidzianego w przyjętym przez...
Jolanta Mazur
07.08.2013
Projekt nowelizacji budżetu na 2013 r. zostanie przedstawiony po wejściu w życie zmian w ustawie o...
PAP
07.08.2013
Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do Rady Ministrów o wydanie opinii o skutkach finansowych...
Jolanta Mazur
07.08.2013
W Bratysławie, 1 sierpnia 2013 r. podpisany został protokół zmieniający sporządzoną w 1994 r. przez...
Jolanta Mazur
07.08.2013
Kontrahent dokonując przelewu na rachunek bankowy innego podmiotu zwalnia się skutecznie z długu.
Karol Różycki
07.08.2013
Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych...
Musiał Marcin
07.08.2013
Fundusze poręczeniowe płacą podatek dochodowy od odsetek od lokat bankowych, na których gromadzą...
Kuta Justyna
07.08.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z wnioskiem do NSA o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, czy...
Jolanta Mazur
07.08.2013
W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce i pobierającej świadczenie emerytalne z USA...
Katarzyna Bogucka
07.08.2013
Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senatu Izba zajmie się trzema nowelizacjami...
Katarzyna Bogucka
07.08.2013
Za obniżką stóp procentowych o 25 pb w lipcu, tak jak w czerwcu, głosowali: prezes NBP Marek Belka,...
PAP
07.08.2013
Większa sprawiedliwość podatkowa w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz uszczelnienie systemu...
Krzysztof Sobczak
06.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski