Zarówno przepisy ustawy o doradztwie podatkowym jak i zasady etyki zawodowej określają zasady...
Joanna Polańska-Solarz
25.04.2013
Doradca podatkowy
Komisarz ds. podatków Algirdas Semeta zapowiedział utworzenie Platformy jako organu, którego...
Katarzyna Bogucka
25.04.2013
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w środę, że emerytury otrzymywane przez Polaków ze...
PAP
25.04.2013
Wystawione w 2012 r. faktury korygujące nie wpływają na przychody roku 2012 oraz na treść zeznania...
Tomasz Krywan
25.04.2013
Maksymalny poziom deficytu budżetu w 2014 roku zapisany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa...
PAP
25.04.2013
Skoro organ podatkowy uważa, że daną sprawę można zbadać w postępowaniu podatkowym, to nie może...
Michał Malinowski
25.04.2013
Długo oczekiwana przez podatników i w końcu wprowadzona w 2005 r. do podatku od towarów i usług...
Justyna Gryczka-Jezierska
25.04.2013
Zapraszamy doradców podatkowych do udziału w programie szkoleniowym organizowanym przez Wolters...
Agnieszka Koziarek
24.04.2013
Doradca podatkowy
Jutro mija termin złożenia deklaracji VAT-7K przez małych podatników rozliczających się metodą...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową w zakresie podatków dochodowych wykreślono...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Do wniosków o przyznanie funkcjonariuszom celnym świadczeń socjalnych przysługujących w 2010 r.,...
Michał Malinowski
24.04.2013
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ostatnio orzeczenie dopuszczające pełne odliczenie...
PAP
24.04.2013
Osobiste wpłacenie przez obdarowanego na jego rachunek bankowy środków pieniężnych otrzymanych...
Michał Malinowski
24.04.2013
Na złożenie zeznania podatkowego za 2012 r. został niecały tydzień. Ten, kto nie ujawni w PIT...
Jędrzejewska Katarzyna
24.04.2013
Jeśli sam NBP prognozuje, że ani w 2013 roku, ani w 2014 roku nie grozi Polsce wysoka inflacja, a...
PAP
24.04.2013
Dochody państwa w 2012 r. wyniosły 612,2 mld zł, czyli o 4,3 proc. więcej niż w 2011 r. Oznacza to,...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Spóźnienie się ze złożeniem w terminie zeznania podatkowego jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym...
Jolanta Mazur
24.04.2013
korekta powinna być dokonana w lutym, mimo że zobowiązanie zostało zapłacone (jest to co prawda...
Paweł Ziółkowski
24.04.2013
Krajowa Informacja Podatkowa przygotowała broszurę informacyjną dotyczącą wniosku o wydanie...
Katarzyna Bogucka
24.04.2013
Rozwiedziony rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i wykonujący wszystkie obowiązki rodzicielskie...
Jolanta Mazur
24.04.2013
Stosownie do informacji przekazanych przez resort finansów, od 1 maja dostępne będą tylko dwie...
Katarzyna Bogucka
23.04.2013
Pytanie o konkretny rodzaj ciężaru publicznego, którym są też obciążenia podatkowe, w powiązaniu z...
Michał Malinowski
23.04.2013
Dopiero 29 maja, przy okazji publikacji wiosennej prognozy gospodarczej dla UE, Komisja Europejska...
Widzyk Anna
23.04.2013
Kwoty wpłacone tytułem wadium, które w związku z wygranym przetargiem i rezygnacją z podpisania...
Jolanta Mazur
23.04.2013
Dla nas sprawą zasadniczą jest, żeby obciążenie podatkowe, które będą ponosili przedsiębiorcy...
PAP
23.04.2013
Naczelny Sąd Administracyjny powoli przekształca się w sąd podatkowy - mówił w poniedziałek prezes...
Jędrzejewska Katarzyna
23.04.2013
Jeżeli podatnik popełni błąd w zeznaniu PIT za 2012 r., ma prawo złożyć korektę deklaracji...
Jolanta Mazur
23.04.2013
Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniach podatku dochodowego dla osób...
Jolanta Mazur
23.04.2013
5 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym. Nowelizacja zakłada zmianę...
Katarzyna Bogucka
23.04.2013