Poruszone zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym firmy, ubezpieczeniami, logistyką, nowoczesnymi technologiami, komunikacją oraz narzędziami i rozwiązaniami dla działów HR.

Konferencje adresowane są do osób pełniących kluczowe funkcje w firmach - właścicieli firm oraz kadry zarządzającej i menedżerskiej i odbywać się będą w listopadzie w następujących miastach: we Wrocławiu (13 listopada), w Krakowie (15 listopada) i w Poznaniu (20 listopada).

Podczas ich trwania uczestnicy będą mieli możliwość:
•Spotkania z ekspertami prowadzącymi wystąpienia,
•Uzyskania porady i konsultacji, które odbywać się będą na stoiskach Partnerów,
•Zapoznania się z nowościami wydawniczymi i ofertami specjalnymi produktów Wolters Kluwer Polska

Czytaj więcej na temat cyklu konferencji Innowacyjny Biznes 2012 >>