W obowiązującym stanie prawnym - jak podkreślają projektodawcy - nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być opodatkowane VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy.

Zgodnie ze stanowiskiem resortu finansów nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, jeżeli jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Aczkolwiek takie wyjaśnienie nie obejmuje grupy prawników nie prowadzących działalności gospodarczej, a świadczących usługi prawne pro bono.

Resort gospodarki postuluje wyraźne wyłączenie usług bezpłatnej pomocy prawnej z VAT. W celu wyłączenia takiej usługi z opodatkowania korzystający składałby oświadczenie o otrzymaniu bezpłatnej pomocy prawnej.

Zaproponowano również zwolnienie z podatku dochodowego czynności otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej.

 

Kongres Podatkowo Księgowy 26 XI 2012