Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat poprzez allegro, mam swoich stałych odbiorców i dosyć bogatą przeszłość na allegro. Chcę zawiesić działalność gospodarczą, a konto na allegro przekazać nieodpłatnie znajomej, aby kontynuowała handel już na własny rachunek.
Czy z tytułu nieodpłatnego przekazania konta na allegro wystąpi u niej przychód do opodatkowania, czy też należy rozpatrywać to jako darowiznę?
Czy konto na allegro jest wartością niematerialną i prawną?

Odpowiedź

Ponieważ nie ma Pan zamiaru sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie jest możliwe przekazanie konta firmowego na allegro innej osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

Uzasadnienie

Zgodnie z regulaminem serwisu konta firmowego nie można udostępniać innemu podmiotowi gospodarczemu. Konto to może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy jedynie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Zmiana przedsiębiorstwa na koncie firmowym możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy zmianie nie ulega numer NIP. (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to sytuacja gdy użytkownik konta zakończył jedną działalność i rozpoczął nową, której jest jedynym właścicielem).
Konto może więc stać się przedmiotem użytkowania innego przedsiębiorcy, gdy drugie przedsiębiorstwo powstało jako kontynuacja poprzedniego w sferze praw i obowiązków cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, czyli gdy nie zmienia się podmiot gospodarczy.
Jeżeli zatem jak wynika z treści pytania nie ma Pan zamiaru sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie jest możliwe przekazanie konta firmowego na allegro innej osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego