Jednolitymi przepisami w tym zakresie, wiosną przyszłego roku miałby się zająć Parlament Europejski.

Zatory płatnicze są zmorą europejskiej gospodarki. Szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Według szacunków kłopoty z terminowym uzyskaniem należności ma blisko 60 procent firm z tego sektora. Szacuje się, że wartość zaległych płatności przekracza 24 miliardy euro rocznie. Z tego tytułu, każdego roku traci pracę blisko pół miliona osób w całej Unii Europejskiej. Przepisy, nad którymi pracuje Komisja mają być skutecznym lekarstwem na walkę z tym problemem.

Komisja Europejska wystąpiła z pakietem pewnych rozwiązań legislacyjnych po Forum Jednolitego Rynku jeszcze w czasie polskiej prezydencji mówi Agencji Informacyjnej Newseria Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, zapewniając, że toczą się prace nad konkretnymi przepisami.

Kilka tygodniu temu Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług stwierdził, że jeszcze jest parę elementów, które na 20-lecie jednolitego rynku można by objąć legislacją.

Szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zapewnia, że nie chodzi tu o nadmierne regulacje, które mogłyby sparaliżować pewne działania.

Zatory płatnicze i karta zawodowa znajdują się w tzw. drugim pakiecie, w ramach dwunastu elementów, które wyodrębniono jako takie, którymi warto się zająć mówi Synowiec.

Konkretne propozycje rozwiązań prawnych, wypracowane przez Komisję miałyby trafić do Parlamentu Europejskiego wiosną przyszłego roku.

Powstał taki dokument polityczny, w którym to Komisja wszystko opisuje, bo ma prawo inicjatywy legislacyjnej - tłumaczy Ewa Synowiec. - Ten dokument prześle do Rady Europejskiej i Parlamentu.

Prace nad powstaniem konkretnego już aktu prawnego mogłyby się zamknąć do końca 2014 roku. Odległy termin wynika z takiego, a nie innego układu instytucjonalnego w Unii.

Barnier mówił, że Komisja Europejska będzie się sprężać, żeby jak najszybciej te propozycje legislacyjne wnieść do Rady i żeby kraje członkowskie i Parlament się nimi zajęły zastrzega Szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Zdaniem Ewy Synowiec chodzi o wypracowanie nieco innych przepisów niż te, nad którymi pracują dzisiaj ministrowie finansów i gospodarki. Chodzi o tzw. kasowe rozliczanie VAT-u.

Unia Europejska uważa, że należy skrócić okres dozwolony nie płacenia rachunków i faktur mówi- O tym będzie mowa w legislacji unijnej.
-
Synowiec przypomina jednocześnie, że kwestie podatkowe leżą w kompetencjach krajów członkowskich i to od ich woli politycznej zależy, czy rozwiązania sprzyjające przedsiębiorczości wejdą w życie.