Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Na stronie internetowej premiera przedstawiono 5 kroków składania deklaracji PIT.
Co należy zrobić aby prawidłowo złożyć zeznanie?
1. wejść na stronę systemu e-Deklaracje i pobrać aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2. wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać formularz z zakładki Formularze, a następnie go wypełnić,
3. podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011 rok,
4. wysłać dokument,
5. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
Szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stronie systemu e-Deklaracje.