Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.
Jolanta Ojczyk
10.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił w piątek ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., czyli tzw. ustawę okołobudżetową. To ustawa nierozerwalnie związana z projektem budżetu na 2019 r.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Finanse publiczne
Wydatki na termomodernizację domu można będzie odliczyć od dochodu - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizację przepisów podatkowych, która wprowadza do nich ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
PIT Budownictwo
Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji nowe matryce VAT, których stosowanie ma uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT. Jak podkreśla MF, proponowane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, dzięki nim stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
VAT Prawo gospodarcze
Zapewnienie szerszego dostępu Krajowej Administracji Skarbowej do informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej - to cele uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
CIT VAT Prawo gospodarcze
Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych, zwolnienie części branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP i podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - to niektóre ze zmian, które wprowadzi tzw. Pakiet MŚP. Związana z tym nowelizacja wielu ustaw została w piątek niemal jednogłośnie uchwalona przez Sejm.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze
Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł czy skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT - to niektóre z elementów uchwalonego w piątek przez Sejm pakietu
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Rolnicy będą mogli zwiększyć swoje przychody sprzedając żywność bezpośrednio np. do restauracji. Pozwoli na to uchwalona w piątek jednogłośnie przez Sejm ustawę dot. sprzedaży produktów przez rolników.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Prawo gospodarcze
Ustawa wprowadzająca obowiązek raportowania schematów podatkowych przygotowana była zbyt szybko i zbyt krótki był termin konsultacji publicznych jej projektu, a przyjęte rozwiązania mogą naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową - uważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych. O niepodpisywanie ustawy apelują do prezydenta również adwokaci, radcowie prawni i notariusze.
Agnieszka Matłacz
09.11.2018
Ordynacja
Zasada prawdy obiektywnej powinna być realizowana w każdym postępowaniu podatkowym, w tym także w...
Iwona Kaczorowska
09.11.2018
CIT PIT
Nowe przepisy mają być skutecznym gwarantem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Teraz więc liczy się nie tylko dążenie do skutku i staranne działanie, ale skuteczność tego działania. Instytucja musi więc sama udowodnić dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu systemu przeciwdziałania praniu.
Jolanta Ojczyk
09.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse Compliance
Gminna rekompensata dla spółki komunalnej zajmującej się transportem publicznym musi być związana z ceną usługi, aby można było ją uznać za element obrotu i tym samym za podlegającą opodatkowaniu VAT. Stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.
Anna Olbrych
09.11.2018
VAT
Projekty zmian podatkowych na 2019 rok nie zostały jeszcze w pełni ukończone i zatwierdzone, ale coraz bliżej jest jednak do ich wejścia w życie, dlatego warto przyjrzeć się, jak przebiegają przygotowania firm i instytucji publicznych do planowanych zmian - pisze Marta Tomaszewska
Marta Tomaszewska
09.11.2018
Ordynacja
Trudno być przekonanym, że VAT powinien stać się jednym z podstawowych źródeł dochodów JST – uważa...
Katarzyna Kubicka-Żach
08.11.2018
Finanse samorządów VAT
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma uprościć rozliczenia PIT i zobowiązać urzędy skarbowe do wypełniania deklaracji za podatników.
Krzysztof Sobczak
07.11.2018
PIT
Rynek paliw to jeden z priorytetowych obszarów dla uszczelnienia systemu - zapewniła w środę minister finansów Teresa Czerwińska, dziękując za przekazanie przez Orlen mobilnych laboratoriów do badania paliw.
07.11.2018
VAT Akcyza

Wpływy z opłaty targowej są niskie, koszt jej poboru wysoki

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Według grupy posłów, którzy chcą likwidacji opłaty targowej, utrudnia ona prowadzenie działalności...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.11.2018
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność...
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Nowe unijne przepisy umożliwią objęcie elektronicznych wydań książek i gazet obniżoną stawką podatku VAT. Ministrowie finansów państw UE zatwierdzili je we wtorek w Brukseli po trwającej od blisko dwóch lat procedury legislacyjnej.
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
VAT Prawo gospodarcze
Przychody z akcyzy od początku tego roku wzrosły o 4,7 procent, ale według Krajowej Administracji Skarbowej efekty uszczelnienia w tej dziedzinie nie są tak widoczne jak w przypadku VAT.
Krzysztof Sobczak
06.11.2018
Akcyza
Podział działki na mniejsze i konieczność wystąpienia o nowe warunki zabudowy nie odbiera takim gruntom charakteru budowlanego. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.
Anna Olbrych
06.11.2018
VAT
Jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, któremu wygasł stosunek pracy, nie otrzymał propozycji zatrudnienia, to organ musi wydać decyzję - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że w decyzji trzeba podać przyczyny takiego zaniechania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Trwające nadal podziały w sprawie wprowadzenia podatku cyfrowego, który miałby objąć takie firmy jak Facebook czy Google, oddalają perspektywę przyjęcia tych rozwiązań do końca roku. Unijni ministrowie finansów będą rozmawiać o tym w Brukseli we wtorek.
Krzysztof Sobczak
05.11.2018
CIT Prawo gospodarcze
Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wydawania za odpłatnością duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych. Taką usługę powiat realizuje jako organ władzy publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
05.11.2018
VAT Zarządzanie oświatą
Brak zapłaty zobowiązania w ciągu 120 dni od terminu płatności określonego na fakturze, spowoduje obowiązek korygowania kosztów podatkowych i podwyższenia podstawy opodatkowania.
Krzysztof Koślicki
05.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze

Wiele definicji przedsiębiorcy nie ułatwia prowadzenia biznesu

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wiele ustaw oraz definicji przedsiębiorcy i działalności gospodarczej to pole minowe dla osób rozpoczynających własny biznes. Sytuację dodatkowo komplikuje brak spójności między definicjami w kodeksie cywilnym i prawie przedsiębiorców, co może rodzić poważne problemy interpretacyjne.
Grażyna J. Leśniak
05.11.2018
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Aby skorzystać z ulg i odliczeń w PIT, trzeba mieć odpowiednie dokumenty. Muszą być wystawione w tym roku. Mimo, że do rozliczenia rocznego PIT jest jeszcze dużo czasu, trzeba je zebrać już teraz.
Krzysztof Koślicki
03.11.2018
PIT
We współczesnym prawie podatkowym wzrasta znaczenie różnorodnych dokumentów, które nie stanowią...
Iwona Kaczorowska
02.11.2018
CIT PIT

Jaki wpływ na gospodarkę ma prawo podatkowe

Doradca podatkowy Administracja publiczna
Przepisy dotyczące finansów publicznych i prawa podatkowego bez wątpienia wpływają na prowadzenie...
Krzysztof Koślicki
02.11.2018
Doradca podatkowy Administracja publiczna
Judykatura podatkowa sądów administracyjnych jest z oczywistych powodów przedmiotem zainteresowania podatników, bo jakość stanowionego prawa od lat jest coraz gorsza, a interpretacje przepisów podatkowych przez organy skarbowe są całkowicie nieprzewidywalne.
Witold Modzelewski
02.11.2018
Ordynacja
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski