Zmiany w raportowaniu transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi przewiduje ogłoszony w czwartek projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowy formularz TP-R dla podatników

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące w szczególności:

  • usunięcia wymogu podawania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (przy zachowaniu takiego wymogu dla podmiotu, którego dotyczy informacja),
  • dodania pola umożliwiającego wskazanie przedmiotu transakcji kontrolowanej,
  • dodania informacji o dokonanych kompensatach,
  • dodania informacji o przeprowadzonej restrukturyzacji.

Ministerstwo Finansów, które jest autorem projektu tłumaczy, że rozwiązania wprowadzane projektem rozporządzenia mają za zadanie ułatwić wypełnianie informacji o cenach transferowych i jej składanie, jak również podnieść efektywność analizy danych z informacji o cenach transferowych.

Zobacz również: MF nie słucha podatników i tworzy złe prawo >>
Czytaj w LEX: Stanowisko sądów administracyjnych w zakresie polityki cen transferowych >

Trzeba będzie raportować więcej informacji

Radosław Piekarz, doradca podatkowy, partner w kancelarii A&RT, nie zgadza się jednak ze stwierdzeniem, że nowy druk ułatwi życie podatnikom. Ekspert podkreśla, że ma on, co prawda, zastąpić obowiązek składania formularza CIT-TP. W druku TP-R trzeba będzie jednak podawać dużo więcej szczegółowych informacji dotyczących zawieranych transakcji. – Będzie to swoistego rodzaju pogłębiona spowiedź podatnika – podkreśla Radosław Piekarz.

Czytaj w LEX: Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy >

Z projektu rozporządzenia wynika, że wzór nowego druku zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Trzeba będzie wykazać w nim transakcje, które miały miejsce w 2020 roku.

Link to projektu znajduje się tutaj. >>

Zobacz procedury w LEX: