Z kodeksu pracy wynika, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Powinien on także podejmować różnego rodzaju działania profilaktyczne. Chodzi tu m.in. o możliwość zarządzenia pracy zdalnej, ograniczenie czasu przebywania w biurze, zapewnienie środków higienicznych  np. mydła antybakteryjnego i ręczników papierowych.

Zakup środków higienicznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax. Jej zdaniem, wydatki na ten cel to prostu realizacja podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia biura. Organy podatkowe nie ograniczają zaliczania do kosztów uzyskania przychodów mydła czy ręczników kupowanych przez firmy.

Zobacz również:
Sejm uchwalił specjalną ustawę do walki z koronawirusem >>
Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach podatkowych wydatki na środki czystości, jeśli nie zatrudnia pracowników? >>