W poniedziałek o godz. 10 zbiera się Sejm na specjalnym posiedzeniu, na którym miała być przedstawiona informacja o sytuacji w tej dziedzinie, ale według najnowszych informacji, Izba zajmie się też projektem specjalnej ustawy. - Poniedziałkowe posiedzenie Sejmu zwołano przede wszystkim po to, by przyjąć projekt pilnej ustawy rządowej dotyczącej wystąpienia w Polsce koronawirusa - poinformował wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że zawarto w nim nadzwyczajne narzędzia m.in. dot. reglamentacji produktów żywnościowych, leków.

Jak poinformowano, w poniedziałek o godz. 8.45 zbierze się sejmowa komisja zdrowia, na której posiedzeniu ma odbyć się pierwsze czytanie projektu. Projekt rządowy będzie uzasadniał szef KPRM Michał Dworczyk. Ponadto, na tej samej komisji będą rozpatrywane również dwa inne poselskie projekty ustawy w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

Jeśli komisja przyjmie projekt rządowy, albo skieruje do dalszych prac wszystkie trzy projekty, to na rozpoczynającym się o godz. 10 posiedzeniu Sejmu może być przeprowadzone drugie czytanie, a nawet ustawa może być tego dnia uchwalona. 

 


Potrzebne szczególne rozwiązania

W uzasadnieniu rządowego projektu napisano, że "w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

Z uzasadnienia projektu wynika, że ustawa ma okreslić zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia (...), zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.

Czytaj: Służby stawiane w stan gotowości na wypadek epidemii koronawirusa>>
 

Pracodawca może zlecić prace z domu

Projekt przewiduje, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu - praca zdalna.

Wprowadzone mają być też regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko" - zaznaczono.

Nowe przepisy umożliwią wykorzystanie środków budżetowych z rezerwy celowej - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19 - napisano w uzasadnieniu.