Zarządzenie w sprawie powołania "Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19" minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wydał w poniedziałek 2 marca br. Na szefa zespołu wyznaczony został wiceszef resortu nauki, prof. n.med. Wojciech Maksymowicz.

Czytaj: Nadzwyczajne środki do walki z koronawirusem z obawami biznesu w tle>>

Członkami zespołu zostali zaś: przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak; przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. dr hab. Witold Stankowski; przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt; przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. dr hab. Waldemar Tłokiński; rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała; przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański; zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Agnieszka Stefaniak–Hrycko; członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawid Solak.

W skład wchodzą też pracownicy MNiSW: dyrektor Departamentu Nauki Bartłomiej Banaszak; dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja; dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Grażyna Żebrowska; dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski; oraz koordynator Zespołu ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Ministra Maciej Wróbel.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informowało wcześniej, że zespół ten ma opracować wytyczne i rekomendacje m.in. dotyczące zajęć dydaktycznych, mobilności, organizowania wydarzeń masowych na obiektach uczelni, funkcjonowania akademików i stołówek, zasady odwoływania zajęć i usprawiedliwiania nieobecności.

W miniony piątek minister Gowin wydał komunikat zalecający polskim uczelniom i instytutom naukowym zawieszenie wymiany studentów, doktorantów i naukowców z tym krajami i regionami, które przez Główny Inspektorat sanitarny wskazywane są jako źródło rozprzestrzeniania się koronawirus