Zmiany wprowadza skierowana w niedzielę przez rząd do Sejmu i uchwalona w poniedziałek wieczorem ustawa w związku z prewencją i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 wywołanej koronawirusem oraz postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, które z takich chorób wynikają. Celem regulacji, jak deklarują je autorzy, jest zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Czytaj: Nadzwyczajne środki do walki z koronawirusem z obawami biznesu w tle>>
 

Minister wyda rozporządzenie

Ustawa, zakłada, że jej przepisy przepisy pozwolą właściwemu ministrowi do spraw oświaty i wychowania wydać rozporządzenie, w którym czasowo ograniczy lub czasowo zawiesi funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Analogicznie ma to działać w przypadku wyższych uczelni.

Natomiast rodzicom zwolnionym od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W okresie jednak nie dłuższym niż 14 dni. W projekcie ustawy przewidziano również szczególne rozwiązania dotyczące ewentualnych odwołanych podróży pozostających w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, tak aby należycie zabezpieczyć rynek turystyczny.

 

Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Za głosowali przedstawiciele wszystkich klubów, projektu nie poparło koło Konfederacja.
Jeszcze w tym tygodniu ma się nią zająć Senat.

Czytaj więcej na ten temat: Sejm uchwalił specjalną ustawę do walki z koronawirusem >

Dyrektor szkoły decyduje

Jak poinformowała Prawo.pl rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a podejmowane przez niego działania muszą być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. I wyjaśniła, że w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.