Nowelizacja, która ma wprowadzić do polskiego prawa zapisy Dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. rozszerzy  lista tzw. instytucji obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in. o  przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, a także ich przechowywaniem. Obowiązki te mają dotyczyć transakcji o wartości 10 tys. euro.

Czytaj: Pranie pieniędzy - większa odpowiedzialność i wyższe kary dla obowiązanych>>

Zgodnie z projektem, obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mają ciążyć nie tylko na biegłych rewidentach, zewnętrznych księgowych oraz doradcach podatkowych, ale również na innych osobach świadczących porady w sprawach podatkowych, ale nie będących doradcami podatkowymi.
Rozszerzony ma być także zakres gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) statystyk, oraz doprecyzowane mają zostać zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

W nowej ustawie mają znaleźć się bardziej szczegółowe definicje, m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy, i zasady stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.
Państwa członkowskie UE będą miały obowiązek publikacji i aktualizacji wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. 

Projekt przewiduje też wprowadzenie obowiązku rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.

Czytaj: Wojciech Kapica: To jeszcze nie koniec zmian w prawie o praniu pieniędzy>>