Ulga rehabilitacyjna to jedno z popularniejszych odliczeń dokonywanych w rocznym PIT. Do skarbówki wpływa również wiele pytań na ten temat. Jedna z niedawnych interpretacji podatkowych dotyczyła sytuacji, w której niepełnosprawna podatniczka z powodu ograniczeń ruchowych zmuszona była przeprowadzić remont łazienki. Miał on polegać na zaadaptowaniu pomieszczenia do jej potrzeb. Chodziło o wymianę wanny na kabinę prysznicową bez brodzika. Podłoga miała zostać wyłożona płytkami antypoślizgowymi, ściany – kafelkami. Dodatkowo, wymieniony miał zostać sedes i umywalka.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Adaptacja i wyposażenie mieszkania z prawem do ulgi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0112-KDIL3-2.4011.191.2019.2.MKA wyjaśnił, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych odliczyć można wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań. W przeciwieństwie do wydatków z tytułu zakupu sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych nie muszą mieć indywidualnego charakteru. Istotne jest jedynie czy wydatki te są podyktowane potrzebami osoby niepełnosprawnej związanymi z tą niepełnosprawnością. Zdaniem organu podatkowego, wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zakup materiałów budowlanych i wyposażenia łazienki, a także koszty robocizny związane z jej adaptacją do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, będzie mógł zostać zaliczony do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne. Znajduje to potwierdzenie w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Wydatki na remont łazienki będzie można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym.

Zobacz również: Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT >>

Nie można remontować na koszt fiskusa

- Cieszą mnie takie interpretacje, w których fiskus pokazuje „ludzką twarz”, mimo że wcześniej  w podobnych przypadkach zdarzały się interpretacje, które nie były tak korzystne dla podatników. Trzeba mieć nadzieję, że temacie ulgi rehabilitacyjnej, która jest bardzo ważna ze względu na jej cel społeczny, fiskus będzie prezentował cały czas tak liberalne stanowisko – ocenia Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK. Ekspert zwraca jednak uwagę, że wydatki na remonty rzeczywiście muszą służyć dostosowaniu do potrzeb niepełnosprawności. Przestrzega przed robieniem remontu na koszt skarbówki. Trzeba pamiętać, że organy podatkowe mają prawo żądać dowodów na związek wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań i domów z niepełnosprawnością. Przepisy podatkowe nie wprowadzają żadnych limitów na odliczenie wydatków na adaptację mieszkań. Można zatem odliczyć cały koszt remontu, o ile oczywiście nie będzie on wyższy niż dochód podatnika.

Sprawdź w LEX: Czy ulga rehabilitacyjna z tytułu korzystania z auta na potrzeby osoby niepełnosprawnej w rodzinie, w której są 3 osoby niepełnosprawne przysługuje rodzicom w potrójnej wysokości?  >