Resort nauki przygotował przepisy zmieniające algorytm służący do wyliczania dotacji dla uczelni publicznych. Chodzi o pieniądze na studentów z niepełnosprawnością.

 

SA: Niepełnosprawność nie świadczy o niezdolności do pracy>>

 

Algorytm uwzględni federacje

Po noweli możliwe będzie skuteczniejsze ustalenie wysokości dotacji, w efekcie którego cała kwota przeznaczona w ustawie budżetowej na ww. zadania zostanie rozdysponowana.

 

 

 

Rozporządzenie doprecyzuje elementy wzoru, według którego oblicza się składnik doktorancki, przez wskazanie, że chodzi o liczbę doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich prowadzonych przez uczelnię samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli  w umowie została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej, albo federację, w skład której wchodzi uczelnia.

 

Dzięki temu w ramach składnika doktoranckiego zostaną uwzględnieni zarówno doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich prowadzonych przez uczelnie samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jak i przez federację, której jednostką uczestniczącą jest uczelnia, o ile w umowie albo w statucie federacji uczelnia ta została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na ten cel.