Do samorządów powiatowych trafi blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejne 224 mln zł - w sumie o 158 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik wskazuje, że środki przeznaczone zostaną na samorządowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami.

 


Na likwidację barier i turnusy

Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Organizują też turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również wyposażanie stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej czy finansowanie szkoleń.

Wysokość przyznawanych samorządom środków uzależniona jest od kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, a także od czynnika demograficznego oraz poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych i liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Najwięcej pieniędzy trafi do samorządów powiatowych z Warszawy, Krakowa i Łodzi.

Jak podkreśla Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wyzwaniem na najbliższe lata jest pozyskanie dla rynku pracy tych osób niepełnosprawnych, które być może straciły wiarę w swoje możliwości. - To zadanie m.in. dla urzędów pracy, ale także dla instytucji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej oferujących możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej – podkreśla.

Czytaj też: Gminy dostały więcej czasu na wnioski o dofinansowanie centrów usług społecznych

Sytuacja osób niepełnosprawnych się zmienia

Ze środków PFRON finansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. – Dobre funkcjonowanie tych placówek ma nieoceniony wpływ na rehabilitację i aktywizację zawodową – zaznacza prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

– Poprzez systematyczne zwiększanie środków na wsparcie samorządowych inicjatyw chcemy poprawiać sytuację osób niepełnosprawnych. Ich potrzeby się zmieniają, a my staramy się na nie odpowiadać. To, co jeszcze kiedyś było wystarczające, niekoniecznie jest takie dzisiaj. Musimy zatem cały czas dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań osób z różnymi niepełnosprawnościami – dodaje.