- Jestem przekonany, że osoby niepełnosprawne odniosą z dzisiejszej nominacji wiele korzyści – napisał we wtorek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, komentując powołanie Pawła Wdówika na stanowisko sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w MRPiPS.  Jak podkreślił, rząd został wzmocniony przez człowieka absolutnie wyjątkowego, od wielu lat bardzo aktywnie działającego na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych w Polsce.  Szef rządu ocenił, że jako pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik będzie jeszcze skuteczniej realizował swoją misję, a członkowie rządu będą jeszcze lepiej rozumieli potrzeby tej grupy społecznej.

Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest sześciu wiceministrów: Stanisław Szwed, Kazimierz Kuberski, Barbara Socha, Iwona Michałek, Alina Nowak i Paweł Wdówik. Trzech z nich: Stanisław Szwed, Iwona Michałek i Paweł Wdówik, są w randze sekretarza stanu.

 


Wdówik jest absolwentem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych dla w Laskach oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1997 r.  był kierownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.

W latach 1993-2003 był  wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a w latach 2001-2010 pracował także jako redaktor Katolickiego Radia Józef.

Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Od 2010 r. członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Był panelistą I Kongresu Praw Obywatelskich.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Czytaj również: PFRON chce nowego modelu rehabilitacji