Projekt jest realizowany przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

 W czerwcu PFRON podpisał umowy z czterema Ośrodkami Rehabilitacji Kompleksowej – w Wągrowcu, Ustroniu, Grębiszewie i Nałęczowie – które w ramach pilotażu, w ciągu trzech lat obejmą wsparciem 600 osób niepełnosprawnych z różnych regionów Polski. Uczestnicy projektu otrzymają pełne wsparcie z zakresu rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychospołecznej. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z pobytu stałego w czterech ośrodkach lub dojeżdżać na zajęcia.

Czytaj w LEX: ZFRON - obowiązki pracodawcy i sankcje za ich niedopełnienie >

Pilotaż potrwa do września 2022 r., ale pierwsi chętni trafią do ośrodków już we wrześniu.

 

60 proc. przywróconych do pracy

– Ten program wprost odpowiada na coś, co dla osób niepełnosprawnych jest niesamowicie ważne. Tą sprawą jest praca, jest aktywność zawodowa. Program ma na celu przywracać osoby niepełnosprawne na rynek pracy – powiedział wiceminister MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Czytaj w LEX: Jak ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie – poradnik na przykładach >

PFRON zwraca uwagę, że program to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. - Nowe kompleksowe podejście do rehabilitacji to łączenie wszystkich działań mających doprowadzić do powrotu na rynek pracy  i do aktywnego życia. Uczestnicy otrzymają pełne wsparcie z zakresu klasycznej rehabilitacji medycznej, zawodowej i psychologicznej - wyjaśnia prezes PFRON Marlena Maląg.

Czytaj też: PFRON pomoże niepełnosprawnym zrobić prawo jazdy >>>

Do udziału w pilotażowym programie zostało zakwalifikowanych 70 osób. - W procesie przygotowywania do nowego zawodu najważniejsze będzie szkolenie zawodowe, które w sumie potrwa średnio 400 godzin. Proces ten ma zakończyć się podjęciem pracy. Zakładamy, że zatrudnienie powinno znaleźć co najmniej 60 proc. uczestników - dodaje Dorota Habich z PFRON.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w przypadku zgody lekarza na 8-godzinny czas pracy >

 


Minimalny pobyt w ośrodku to 3-4 miesiące, natomiast średni czas pobytu to 9 miesięcy z możliwością wydłużenia do 12 miesięcy. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne. W ośrodkach możliwe będzie także zakwaterowanie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. Ich realizacja będzie indywidualnie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Czytaj w LEX: Urlop wypoczynkowy i zwolnienia od pracy osób niepełnosprawnych >