Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym najniższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 10,7 proc. (BAEL - 2018 r.). Wśród osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskaźnik ten wyniósł 28 proc., a wśród osób o lekkim stopniu niepełnosprawności – 37 proc.

"Aktywni Plus" obejmuje trzy programy ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o "Absolwent", "Stabilne zatrudnieni" oraz "Praca-Integracja".

Prezes PFRON Marlena Maląg oraz prezes Enea Mirosław Kowalik podpisali porozumienie, które zobowiązuje obie instytucje do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 


Wykorzystać niskie bezrobocie

- Grupa Enea jest otwarta na zatrudnienie i współpracę z różnymi grupami pracowniczymi. Chcemy zapewnić stabilne zatrudnienie oraz rozwój zawodowy osobom, które znajdują się w relatywnie trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zatrudniając w Enea osoby niepełnosprawne nie tylko pozyskujemy bardzo dobrych fachowców, ale także budujemy otwartość pozostałych pracowników - mówił po podpisaniu umowy Kowalik.

W Grupie Enea pracuje 162 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wśród nich są osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, elektromonterskich czy mistrzowskich.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby osoby niepełnosprawnej mogły korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

 

- Mamy wyraźny spadek bezrobocia w Polsce, jest to więc szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnych. Cieszę się, że Enea dołącza do grona przedsiębiorstw przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnianiu - zaznaczył. - Nowy program "Aktywni plus" to szansa na nowe, stabilne, dobre miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych - dodał.

Prezes PFRON Marlena Maląg zwróciła uwagę, że projekt "Aktywni plus" umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nie tylko rozwój zawodowy, ale też daje możliwości zbudowania relacji, podejmowania nowych, odważnych i inspirujących wyzwań. To kompleksowe rozwiązanie dedykowane zarówno osobo, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, które mają już doświadczenie w pracy zawodowej - mówiła.

Czytaj też: Rząd pracuje nad nowym świadczeniem dla niepełnosprawnych >>>