- Idea dostępności jest wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami – mówiła minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Niepełnosprawni dostaną 500 plus>>

 

Szkoła bez barier

„Dostępna szkoła” to element pilotażu działania „Szkoły bez barier” z programu Dostępność Plus. W ramach projektu wybrane w konkursie  organy prowadzącego otrzymają granty na działania inwestycyjne w co najmniej 90 szkołach.  Wybrane placówki zostaną poddane kompleksowym audytom dostępności. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych placówek, opracowane zostaną plany poprawy ich dostępności.

 - Celem przedsięwzięcia jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych. Oprócz działań niwelujących bariery architektoniczne szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych – dodała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Sprawdź w LEX: