Z ulgi może skorzystać, podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych do których zgodnie z prawem budowlanym zaliczają się m.in. domy jednorodzinne, bliźniaki czy budynki w zabudowie szeregowej. Co ważne przepisy dopuszczają, żeby w takim budynku były wydzielone nie więcej niż dwa odrębne lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30 proc. całej powierzchni budynku.

Ważny czas inwestycji

- Właściciel takiej nieruchomości, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi ponieść wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które musi się zakończyć w okresie trzech kolejnych lat licząc od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek – tłumaczy Paweł Majewski, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Zobacz również: Szybszy zwrot nadpłaty z rocznego PIT tylko dla niektórych >>

Jakie wydatki można odliczyć?

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zgodnie z przepisami można zaliczyć m.in.:

  • ulepszenie dzięki któremu ograniczone zapotrzebowanie na energię potrzebne na ogrzewanie budynku;
  • ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.

Jak podkreśla Paweł Majewski, z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19-proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – warunki >

 

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  
POLECAMY

Rozliczenie ulgi w rocznym PIT

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Paweł Majewski wyjaśnia, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czytaj w LEX: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zobacz również: Jak remontować, by skorzystać z ulgi w 2019 roku >>

Sprawdź w LEX: