Sezon rozliczeń rocznego PIT w pełni. Ministerstwo Finansów podało w piątek, że do skarbówki w ramach usługi Twój e-PIT wpłynęło już ponad 1,5 mln wypełnionych deklaracji podatkowych. Termin na rozliczenie PIT-28 upływa w najbliższy poniedziałek, 2 marca. Rozliczenia na drukach PIT-36, PIT-36L czy PIT-37 muszą natomiast trafić do fiskusa do końca kwietnia. Podatnicy, którzy w wyniku złożenia zeznania oczekiwać będą zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych powinni pamiętać o kilku zasadach, jakie mają zastosowanie do rozliczania nadpłaty.

Standardowy termin zwrotu to trzy miesiące

Natalia Wytrykowska, doradca podatkowy, supervisor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, wyjaśnia, że standardowo nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego. Zwraca jednak uwagę, że warto rozważyć złożenie zeznania za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub portalu e-deklaracje, ponieważ wówczas możemy liczyć na zwrot nadpłaty już w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. - Jeżeli podatnik posiada kartę dużej rodziny to wskazanie tej informacji w zeznaniu (poz. 148 w PIT-37(26)), może spowodować, że urząd skarbowy skróci czas na zwrot nadpłaty, wynikającej z ulgi na dzieci, do 30 dni – dodaje ekspertka.

Zobacz również:
Jak w rocznym PIT za 2019 rok rozliczyć ulgę rehabilitacyjną? >>

Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT - cały czas możliwe >>
Komu przysługuje ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2019 rok >>
 

Termin zwrotu liczony od 15 lutego

W tym roku, po raz pierwszy, terminy na zwrot nadpłaty podatku rozpoczynają swój bieg od 15 lutego 2020 roku, nawet jeżeli zeznanie złożyliśmy wcześniej. - Wynika to z zasady, że zeznania roczne składamy w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia a zeznania złożone przed początkiem tego okresu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego – wyjaśnia Natalia Wytrykowska.

 


Nadpłata na poczet zaległości

Podatnik, chcący otrzymać zwrot nadpłaty, powinien też upewnić się, że nie posiada żadnych zaległości podatkowych. Z przepisów wynika, że nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę i innymi towarzyszącymi kosztami. Jak tłumaczy Natalia Wytrykowska, nie wymaga to zgody podatnika. Ma on jednak prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podatnik powinien też pamiętać o zaktualizowaniu informacji o rachunku bankowym, na który urząd na przelać kwotę nadpłaty. Co ważne, nie ma przy tym konieczności wypełniania ozdobnego zgłoszenia ZAP-3/NIP-7, w przypadku osób rozliczających się na formularzach PIT-37 lub PIT-36. Wystarczy uzupełnienie sekcji N w formularzu PIT-37(26) oraz odpowiednio sekcji V w formularzu PIT-36 (27).

- W przypadku niepodania tych danych, urząd może zwrócić nadpłatę przekazem pocztowym, potrącając z nadpłaty koszty przekazu. Należy pamiętać, że w przypadku posiadania adresu zamieszkania za granicą, zwrot nadpłaty drogą przekazu pocztowego może się okazać niemożliwy – zauważa ekspertka KPMG w Polsce.

 


Za opóźnienie zwrotu należą się odsetki

Dodajmy na koniec, że w przypadku uchybienia przez urząd terminowi zwrotu nadpłaty, podatnik ma prawo do oprocentowania nadpłaty w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (nie mniej niż 8 proc.). Odsetek za zwłokę nie nalicza się jednak, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 8,70 zł.