Podatnicy cały czas mają wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących obowiązkowego split paymentu. Dzielenie płatności jest konieczne w przypadku sprzedaży konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Mechanizm podzielonej płatności musi być stosowany przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub stanowi równowartość tej kwoty. Przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że firmy zarzucają skarbówkę pytaniami i wnioskami o wydanie interpretacji.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności >

Można fakturować usługę kompleksową i nie dzielić płatności

Najnowsze stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawarte w interpretacji nr 0113-KDIPT1-3.4012.818.2019.2.MWJ potwierdza, że świadczenie kompleksowej usługi bieżącej konserwacji wraz z usuwaniem usterek i awarii można wykazać na fakturze jako „prace/usługi konserwacyjne”. Usługi bieżącej konserwacji nie zostały wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, zatem stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest w tym przypadku wymagane. To już kolejne stanowisko organów podatkowych, które potwierdza, że wpisanie na fakturze usługi kompleksowej pozwoli uniknąć dzielenia płatności.

Zobacz również:
MF nie słucha podatników i tworzy złe prawo >>

Raport KPMG: Polski system podatkowy zasługuje na dwóję >>
Coraz trudniej odliczyć cały VAT od samochodów i paliwa >>
 

Naprawa samochodów też bez split paymentu

Nie tak dawno dyrektor KIS potwierdził też, że split paymentu nie trzeba też stosować w przypadku płatności za usługi naprawy samochodów – mimo, że dzielenie płatności jest obowiązkowe przy sprzedaży części samochodowych (interpretacja nr 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK). Zdaniem skarbówki, decydująca jest tu kompleksowość usługi serwisowej. Organ podatkowy potwierdził jednocześnie, że gdy przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa serwisowa (naprawa pojazdu), to nie będzie ona objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dyrektor KIS, zwrócił jednak uwagę, że skoro przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa, to na fakturze jako przedmiot sprzedaży powinna być wskazana wyłącznie ona. Natomiast ewentualne materiały czy wartość robocizny (tj. wartość poszczególnych składowych danej usługi) może być umieszczona poza elementami obowiązkowymi faktury, jako elementy dodatkowe np. w części informacyjnej faktury lub w osobnym dokumencie np. w kosztorysie.

Zobacz procedurę w LEX: Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności >

Organ podatkowy podkreślił, że faktura jest dokumentem sformalizowanym mającym odzwierciedlać faktyczne zaistniałe zdarzenie gospodarcze i faktura nie może wprowadzać w błąd. Tym samym, na fakturze dokumentującej świadczenie usług nie powinny figurować jako przedmiot sprzedaży towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży tylko elementem świadczenia kompleksowego. Elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają znaczenie dowodowe. Umieszczenie zatem na fakturze w osobnych pozycjach jako przedmiot sprzedaży kilku różnych świadczeń może sugerować, że przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno kompleksowe.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności >

 


Furtka do optymalizacji podatkowej?

- Dyrektor KIS racjonalnie podchodzi do weryfikacji transakcji w przypadku ich kwalifikacji jako objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Wskazuje, że znaczenie ma końcowa, kompleksowa usługa, będąca przedmiotem faktury, a nie materiały zużyte podczas tego świadczenia – ocenia Wiktoria Szpineta, konsultant podatkowy w kancelarii TLA. Jej zdaniem, podejście organu wydaje się racjonalne. - Jednocześnie daje pewną furtkę dla warsztatów samochodowych do uniknięcia obowiązkowego split payment. Oczywiście tylko wtedy, gdy usługa serwisowa stanowi usługę kompleksową, a części samochodowe są niezbędne do jej realizacji. Takie podejście wskazuje, że najistotniejsza jest kwalifikacja samej usługi jako usługi kompleksowej (która nie jest wymieniona w załączniku nr 15) i to ona musi być determinantem świadczenia, a nie użyte do niej materiały (które to już są wymienione w załączniku nr 15) – tylko wtedy nie powstanie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – zauważa Wiktoria Szpineta.

Zobacz procedurę w LEX: Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności >

 


Usługa serwisowa nie podlega podzielonej płatności

Potwierdza to także Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy. Ekspert zwraca uwagę, że sama usługa serwisowa nie wymaga stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. - Natomiast trudno zgodzić się z twierdzeniem organu, że sam fakt wyodrębnienia na fakturze części zamiennych zużytych do realizacji usługi serwisowej powoduje, że mamy do czynienia z dostawą towarów, podlegających pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – podkreśla Arkadiusz Łagowski. Przypomina jednocześnie, że NSA wydał niedawno bardzo ciekawy wyrok, w którym wskazał, że w przypadku świadczeń kompleksowych nie trzeba (wbrew temu co twierdzą organy podatkowe) podawać jednej pozycji na fakturze, a świadczenie może być rozbite – wyrok z 5 czerwca 2019 r., sygn. I FSK 661/17. - Mając na względzie ryzyko sporu z organem podatkowym lepiej zatem podawać wartość zużytych materiałów nie na pierwszej części faktury, ale w załączniku do niej, tak aby nie było wątpliwości, że nie jest to odrębna dostawa części zamiennych a jedynie element kalkulacji wynagrodzenia za usługę serwisową – podpowiada Arkadiusz Łagowski.