Celem  Forum, w którym wzięli udział przedstawiciele biznesu, firm doradczych, świata nauki, organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jest, jak podkreślają jego organizatorzy,  współpraca między podatnikami i doradcami podatkowymi a administracją podatkową.

Forum pełni rolę zespołu opiniodawczo-doradczego przy ministrze finansów. MF może wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez FCT w pracach, które dotyczą usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. 

Uczestnicy Forum po dyskusji zaakceptowali rezultaty prac grup roboczych nr 3 i 4, tj. rekomendacje dotyczące:

  •     opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM),
  •     opisu metody ceny odprzedaży oraz
  •     interpretacji i zakresu stosowania przepisów o restrukturyzacji w obszarze cen transferowych.

Uczestnicy Forum zostali zapoznani ze statusem prac nad modyfikacjami schematu (struktury logicznej) oraz formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych (TPR) na 2019 rok. Zmodyfikowane wersje formularzy interaktywnych obowiązywać będą dla informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy (obrotowy) rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. Planowane jest także wydanie zestawienia pytań i odpowiedzi do formularzy TPR-C i TPR-P, mające na celu ułatwienie podmiotom powiązanym prawidłowe wypełnienie informacji o cenach transferowych i jej złożenie.

Czytaj: Będzie nowy formularz dla cen transferowych>>
 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, planowane są dalsze prace grup roboczych. Grupa robocza nr 3 będzie kontynuować prace nad rekomendacjami w zakresie pozostałych metod weryfikacji cen transferowych. Z kolei grupa robocza nr 4, w związku z przyjęciem rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji, zakończyła swoje prace, a jej uczestnicy odebrali podziękowania ministra finansów Tadeusza Kościńskiego za wkład w prace Forum.

Podczas Forum dyskutowano także o efektach prac pozostałych grup roboczych, które dotyczą:

  •     doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej – grupa robocza nr 1,
  •     wykorzystania metod kalkulacji cen transferowych do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP (tzw. IP Box) – grupa robocza nr 5 w zakresie metodyki i grupa robocza nr 6 w zakresie przykładów kalkulacji takiego dochodu.

Grupa robocza nr 1 będzie dodatkowo kontynuować swoje prace dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR). Na kolejnym posiedzeniu FCT zostaną przedstawione postępy prac w wymienionych obszarach.

Podczas posiedzenia Forum zapowiedziano również powołanie kolejnych grup roboczych. Będą one uczestniczyć w konsultacjach projektów objaśnień podatkowych do obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Chodzi o:

  •     zagadnienia ogólne (definicje),
  •     korekty cen transferowych.


Kolejne posiedzenie Forum Cen Transferowych jest planowane na czerwiec 2020 r.