Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach potrzebne jest np. w przypadku ubiegania się o pożyczkę lub kredyt. Bank może w takich sytuacjach zażądać potwierdzenia, że wnioskodawcy nie mają zaległości podatkowych. Trzeba też pamiętać, że jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie płaci podatków, za jej zaległości mogą odpowiadać jej bliscy.

Zobacz również: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać online >>

Aby uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych trzeba złożyć stosowny wniosek. Trzeba do niego dołączyć oświadczenie o pozostawaniu z małżonkiem we wspólności majątkowej. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Wniosek o wydanie zaświadczenia można z kolei otrzymać na miejscu w każdym urzędzie lub na stronie internetowej urzędu. Można go również napisać samodzielnie. Do wniosku dołączyć trzeba potwierdzenie wpłaty. Wydanie zaświadczenia wiąże się bowiem z koniecznością zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 21 zł. Wniosek można też wypełnić online na stronie www.Biznes.gov.pl

Zaświadczenie może dotyczyć wszystkich podatków. Urząd ma siedem dni na jego wydanie. Jeśli małżonek ma niezapłacony podatek, urząd wyda zaświadczenie o zaległościach podatkowych. W zaświadczeniu będzie informacja o tym, ile wynosi zaległość. Jeśli zaś małżonek ma zapłacone wszystkie podatki, urząd wystawi zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. W zaświadczeniu będzie informacja, że wysokość zaległości wynosi 0 zł.