MF wyjaśni uczniom, dlaczego warto płacić podatki

Pomoc gimnazjom w przekazywaniu wiedzy z zakresu podatków i korzyści wynikających z ich płacenia - to założenia programu Finansoaktywni. Misja: Podatki organizowanego przez MF. Bezpłatne materiały...

14.04.2015

Gdańsk: szkoły wezmą udział w akcji "Rowerowy Maj"

Blisko 17,5 tysiąca uczniów gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli weźmie udział w kampanii Rowerowy Maj. Organizowany po raz drugi konkurs ma zachęcać do codziennego używania rowerów. Główną...

14.04.2015

MEN sprawdzi, czy gminy prawidłowo przekazują szkoły

Coraz więcej samorządów rozważa częściowe lub całkowite zastąpienie samorządowych publicznych szkół placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne - zauważa RPO. MEN rozważy argumenty...

13.04.2015

Ocena z egzaminu bardziej sprawiedliwa

W tym roku egzamin gimnazjalny z matematyki nauczyciele ocenią nie wychodząc z domu. Egzaminatorzy nie sprawdzą już całego arkusza, a pojedyncze zadania.

13.04.2015

Awans zawodowy łatwiejszy dla rodzica

Obowiązująca od 31 marca 2015 r. nowela umożliwiła nauczycielom kontynuowanie stażu na wyższy stopień awansu po dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej powiększeniem rodziny. Urlopy rodzicielskie...

13.04.2015

Sprzątanie szkoły można zlecić zewnętrznej firmie

Organ prowadzący ma wpływ na sposób funkcjonowania danej szkoły lub placówki w tym poprzez narzędzia finansowe. Z tego też względu może zdecydować o realizacji niektórych zadań przez firmy zewnętrzne...

10.04.2015

Poseł krytykuje zmiany w nadzorze pedagogicznym

Jak można powierzyć pracę nad reperowaniem systemu tej samej osobie, która stworzyła ten bubel - zastanawia się poseł PiS Sławomir Kłosowski, komentując projekt nowego rozporządzenia ws. nadzoru...

10.04.2015

Lekcje z pierwszakami można przydzielić wuefiście

Rozporządzenie pozwala, aby wychowania fizycznego w klasach I-III uczyli nauczyciele wychowania fizycznego. Decyduje o tym dyrektor - przypomina Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

10.04.2015

RPO: za dużo szkół trafia w prywatne ręce

Coraz więcej samorządów rozważa częściowe lub całkowite zastąpienie samorządowych publicznych szkół placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne - zauważa rzecznik praw obywatelskich....

10.04.2015

UNESCO: powszechna edukacja trudna do osiągnięcia

Z raportu UNESCO o realizacji celów wyznaczonych 15 lat temu przez Światowe Forum Edukacyjne w Dakarze wynika, że osiągnęła je tylko jedna trzecia krajów, a ponad jedna trzecia dzieci (36 proc.) nie...

10.04.2015