Wiosenny ruch kadrowy w szkole tematem kolejnego zjazdu AZDS

Jednym z głównych tematów kolejnego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły będzie wiosenny ruch kadrowy w placówce oświatowej. Eksperci doradzą, jak dostosować arkusze organizacyjne do zmian w Karcie Nauczyciela.

Zwykle plany kadrowe układa się w perspektywie dwuletniej, dlatego w arkuszach organizacyjnych konstruowanych na rok 2013/2014 należy uwzględnić zmiany w Karcie Nauczyciela. Trzeba podkreślić, że każda zmiana, np. ograniczenie prawa do urlopu zdrowotnego, ma wpływ na sytuację kadrową w danej szkole. - mówi Teresa Konarska, autorka publikacji "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły". Prawniczka będzie jedną z prelegentek II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2013 r. W tym roku wkomponowanie zmian w Karcie Nauczyciela będzie więc bardzo istotnym elementem w układaniu planu kadrowego - podkreśla prelegentka i wymienia kwestie związane ze stosunkiem pracy, na których szczególnie skupi się podczas wykładu, tj: – przekształcanie umów także w trakcie roku szkolnego na podstawie ściśle określonych form; – wypowiadanie umów w czasie absencji nauczyciela w okresie tzw. ruchu służbowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na kolizję kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego; – konsekwencje wiążące się z ustaniem stosunku pracy dla takich instytucji jak: awans czy ocena pracy; – rozwiązywanie umów o pracę a świadczeniami i uprawnieniami wynikającymi ze stosunku pracy.

Więcej: www.konferencja.dyrektorszkoly.pl/azds/program__ii_azds,9,p.html

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 4 marca 2013 r.