VII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli poświęcona zmianom w edukacji przedszkolnej

Już 27 lutego odbędzie się VII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli. Konferencja, organizowana przez kwartalnik "Przed Szkołą" poświęcona będzie reformie edukacji przedszkolnej i finansowaniu przedszkoli.

"Zmiany, zmiany, zmiany” w ten sposób najłatwiej opisać sytuację, która czeka w najbliższej przyszłości cały system edukacji przedszkolnej w Polsce. Tegoroczna, siódma już edycja, Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, która odbędzie się 27 lutego 2013 r. w Warszawie, skupi się na sytuacji przedszkoli i szkół podstawowych z ńńprzedszkolnymi w aspekcie nadchodzących zmian zarówno w systemie kształcenia, jak i finansowania.

Ta ceniona przez kadrę zarządzającą przedszkoli inicjatywa, organizowana jest przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola” Tematy konferencji będą się koncentrować na rozwiązaniach, które będą wprowadzone na wielu płaszczyznach funkcjonowania placówek. Począwszy od spraw organizacyjnych dotyczących finansowania przedszkoli, zmian w pracy placówki przy zwiększonej liczbie najmłodszych dzieci, a kończąc na w pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Planowane rozwiązania będą wymagały zarówno od dyrektora placówki, jak i nauczycieli opanowania nowych umiejętności i przystosowania się do nowych wymagań.

Podczas VII EKDP zaproszeni eksperci rozwieją wątpliwości i pomogą w przyswojeniu nowych rozwiązań. Pani Beata Pawłowska, dyrektor departamentu kształcenia ogólnego i Wychowania MEN opowie o planowanych przez ministerstwo zmianach.

Pani Magdalena Górowska-Fells z Krajowego Biura EURYDICE i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji porówna kierunki rozwoju polskiej edukacji przedszkolnej z europejskimi rozwiązaniami.

Pani dr Danuta Elsner i Pani Dorota Czerwonka z ORE przestawią nowe spojrzenie na doskonalenia nauczycieli w formie samokształcenia i sieci współpracy nauczycieli.

Podczas VII EKDP zaproszeni specjaliści wyczerpująco odpowiedzą na nasuwające się przy tak dużych zmianach w edukacji przedszkolnej pytania:

- Jak przygotować placówkę do funkcjonowania wg nowych zasad?

- Czy polskie przedszkola dorównują standardom europejskim?

- Z czego możemy być dumni?

- Czy planowane zmiany w finansowaniu przedszkoli to rewolucja?

- Jak wpłyną one na organizację pracy przeszkoli?

- Co się zmieni w naliczaniu subwencji oświatowej dla przedszkoli?

- Czy jesteśmy gotowi na 2-latki w przedszkolu?

- Czy w wychowaniu przedszkolnym potrzebni są eksperci? A może wystarczy wszechstronnie wykształcony nauczyciel?

- W jaki sposób możemy się od siebie uczyć nawzajem?

Więcej: www.konferencja.dyrektorszkoly.pl/ekdp/program,2,p.html

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.