Posłowie: żłobek powinien instalować kamery na życzenie rodziców

Posłowie Solidarnej Polski wnieśli do Sejmu projekt ustawy regulującej kwestię instalowania monitoringu w żłobkach. Dyrektor byłby zobowiązany do zamontowania kamer w placówce, jeżeli przynajmniej połowa rodziców wnioskowałaby o podjęcie takiego działania.

Instalacja monitoringu w żłobkach ma zapobiegać nadużyciom ze strony opiekunów. Dzięki kamerom rodzice mają mieć możliwość kontrolowania tego, co dzieje się w danym momencie z ich dzieckiem. Posłowie uznali, że materia ta wymaga regulacji ustawowej i z tego powodu przygotowali projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Nowelizacja obligowałaby dyrektorów żłobków do instalacji kamer, jeżeli chciałaby tego co najmniej połowa rodziców podopiecznych placówki. Ustawa umożliwiałaby też żłobkom występowanie do rady gminy o sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu. Ustawa zobowiązałaby dyrektora do udostępniania rodzicom nagrań z monitoringu, a w przypadku, gdy sieć umożliwiałaby podgląd w czasie rzeczywistym - także do udostępnienia loginów i haseł. W projekcie znalazł się też zapis nakazujący niszczenie nagrań po upływie 90 dni. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawowałby wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

"Wprowadzenie możliwości instalacji systemu monitoringu w placówce opiekuńczej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieci. Ostatnie przypadki skandalicznego zachowania opiekunek w żłobkach w Żarach i w Warszawie dobitnie pokazują, że brak zewnętrznej kontroli rodziców nad pracą personelu żłobka, do którego uczęszcza ich dziecko, może prowadzić do sytuacji znęcania się psychicznego lub fizycznego opiekunek nad dziećmi." - podkreślają posłowie w uzasadnieniu.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 28 lutego 2013 r.